Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Kampsport – plats för idrott i den förtätade staden!

16 april 2020

Kampsport är en av de idrottsformer som växer mest just nu, speciellt bland unga flickor. I Stockholmsregionen finns idag 366 idrottsföreningar med sammanlagt cirka 43 800 medlemmar, varav 28 900 är barn och unga mellan 7–25 år. Trots detta för kampsporten en undanskymd tillvaro jämfört med många andra idrotter, ofta utanför kommunernas omsorg i privat ägda lokaler.

För ett år sedan fick vi på Sweco uppdraget från RF-SISU Stockholm att ta reda på hur kampsporten mår i sina lokaler, hur kommunerna ser på kampsporten och vilka behov föreningarna har av stöd från idrottsrörelsen och kommuner. På många sätt var det ett drömuppdrag för oss. Kampsporterna är idrotter under enorm utveckling och många gånger är det just lokalen som möjliggör en ny, mer inkluderande, verksamhet. Att renovera en svettig, sliten källarlokal med ett omklädningsrum utan dusch till en fräsch lokal med tillgång till flera duschrum och uppehållsrum för medlemmarna gör att föreningarna kan locka nya medlemmar som hjälper idrotten både att växa och att demokratiseras. Flera föreningar drömmer om en lokal på markplan, med fönster ut mot gatan så att de kan visa upp sin verksamhet för boenden i området och belysa det sociala värdet idrott genererar.

Under utredningsarbetet fick vi höra flera historier om föreningar som tar ett socialt ansvar långt utanför mattan. Tränare som går på möten med skolan när föräldrar inte hinner med och föreningar som bedriver daglig verksamhet i samarbete med Socialtjänsten, fallträning med äldreboenden, öppen träning för fritidsgårdar och gratis träning för ensamkommande flyktingbarn.

Samtidigt bekräftade utredningen bilden av att många föreningar tränar i bristfälliga lokaler och har en osäker lokalsituation. Nästan hälften av föreningarna i Stockholmsdistriktet hyr sina lokaler av privata hyresvärdar som företag eller bostadsrättsföreningar. Det innebär för många att hyrorna snabbt kan komma att höjas eller avtal sägas upp. Utredningen visar även att flera föreningar har mögel i sina lokaler – något som kan förklaras av att endast 72% har fungerande ventilationssystem.

Både kommuner och föreningar återkommer till att kampsport lockar utövare som annars inte engagerar sig i idrottsrörelsen, och att möten över åldersgränser liksom mellan olika religioner och etniciteter sker i kampsportslokalen. Tidigare utredningar pekar även ut kampsporterna som några av de mest jämställda idrotterna. Både i termer av antal utövare och hur idrotterna utövas.

Sweco summerar utredningen med ett antal rekommendationer till kommuner, föreningar och idrottsförbunden om hur de kan ta vidare utredningens resultat. Bland annat pekar vi på vikten av att kommunerna har kontakt med sina föreningar och att föreningarna känner till och utnyttjar det stöd kommunen och idrottsförbunden kan ge. Vidare är det för kommunerna viktigt att få in kampsportslokalerna i den fysiska planering och investeringsplaner jämte fotbollsplaner, ridhus och spontanidrottsplatser.

Ladda ner utredningen och titta på en livesänd presentation på RF-SISUs hemsida.

Bloggförfattare: Karin Forss, samhällsanalytiker på Sweco. Vill du höra mer om utredningen, maila karin.forss@sweco.se

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.