Traineebloggen

Följ våra traineer under deras första år på Sweco. Är du nyexad ingenjör, arkitekt, miljövetare eller har du examen inom IT? Vill du vara med och forma framtidens samhällen och städer? Ger du allt i alla situationer? Letar du efter en språngbräda in i konsultyrket? Då kan Swecos traineeprogram vara något för dig.

Jobbar jag med hållbarhet?

25 april 2018

Jag blir skeptisk när jag hör hållbar. Från att Brundtlandrapporten publicerades 87 har begreppets stötts, blötts och tänjts till att, åtminstone i mina öron, mest vara något man sätter framför produktnamn eller skriver om i rapporter. Jag är en smula fyrkantig, men för mig bottnar det i att hållbarhet inte är mätbart. Det går heller inte att jämföra olika aspekter av hållbarhet på ett meningsfullt sätt. Det blir binärt – så länge det inte inte är hållbart så är det hållbart. Att kasta lite pengar på hållbarhetskonsulter för att organisationen har en hållbarhetsstrategi är således hållbart, oavsett resultat.

Sweco tar fasta på hållbarhet och har för ambition att arbeta med hållbarhet på alla nivåer. Men hur arbetar man med hållbarhet som teknikkonsult? Först och främst tar man bara hållbara uppdrag (eller snarare inte ohållbara uppdrag). Vidare gör man projektet så hållbart som möjligt inom ramen för uppdraget. För Sweco handlar det ofta om teknikval, men även om kunskap och om att sälja in hållbara alternativ som en långsiktigt fördelaktig lösning. Det här har jag i alla fall fått berättat för mig. Men jag arbetar med IT, hur hållbart är det jag gör på dagarna? Som ny tar man ju uppdragen man får, och för min del har teknikvalen varit ganska givna. Sälja in andra lösningar har inte heller riktigt varit aktuellt.

Härom veckan fick vi påhälsning av Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetskoordinatorn som är ansvarig för vår avdelning. Temat var de globala hållbarhetsmålen. Hållbarhetsmålen är ett stort steg i rätt riktning när det kommer till mätbarhet. Det man har åstadkommit är att på global nivå omsätta hållbarhetsbegreppet i 17 mål och 169 delmål till 2030 som faktiskt i många avseenden är konkreta, och för att citera Emelie, ”skapat ett gemensamt språk för hållbarhet”.

Sweco hade representanter på plats under förhandlingarna och bidrog bland annat till att driva igenom Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Jag har svårt att påstå att det inte är att arbeta konkret med hållbarhet. Sweco skyltar även om att vara ett företag som arbetar med samtliga 17 mål, vilket är stort! Men åter igen, hur bidrar jag till exempelvis Fredliga och inkluderande samhällen när jag sitter och konverterar dwg-filer?

Under hösten hade vi utbildning i hållbar utveckling med traineeprogrammet. Under utbildningen fick vi lära oss en del av Swecos syn på hållbarhet och om Swecos åtagande. Vi var även på studiebesök på den prisbelönta förskolan Hedlunda. Hedlunda är ett Swecoprojekt och kan skryta med titeln världens nordligaste passivhus samt har ett tydligt inbyggt fokus på social hållbarhet i allt från pedagogik till skolmat. Allt det där är ju såklart hållbart, men det kostade en slant. Jag vet ju inte vad en ”vanlig” förskola kostar per plats, och det spelar egentligen ingen roll, för det går ju ändå inte att mäta hållbarhet per krona. Men man kan fundera över vad man hade kunnat göra för hållbart med mellanskillnaden.

Det leder mig också till en annan insikt. Hållbarhet är inte bara uppdelat i tre etablerade dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social, utan det beror också på perspektiv. Var det ett hållbart projekt för Sweco? Tveklöst. Umeå kommun har beställt en förskola med fokus på social hållbarhet i form av ett passivhus. Det är precis den typen av uppdrag Sweco är riktigt vasst på. Var det hållbart för Umeå kommun? Jag vet inte…! De hade kanske kunnat lägga pengarna på något annat som hade varit mer hållbart. Hållbarhet per krona igen…

Man kan också fundera på direkta och indirekta effekter av ett hållbart projekt. Vad är signalvärdet? Det går uppenbarligen att bygga passivhus långt norrut. Umeå kommun kommunicerar tydligt att hållbarhet är viktigt. Att det kostar har också ett signalvärde. Hållbarhet är värt en dyrare förskola. Ett PR-trick är ju hållbart om det får omvärlden att tänka mer hållbart. Dock kan man fundera på vad som urholkar begreppet, och hur hållbart det är. Om vi accepterar att Hedlunda är ett hållbart projekt så jobbade Swecos arkitekter och projektörer direkt med hållbarhet, åtminstone under det projektet. Men det hjälper inte mig att svara på om jag arbetar med hållbarhet.

En spaning från klimatkonferensen i Bonn, förmedlat av Swecos hållbarhetskoordinator Andreas Gyllenhammar, var att städer och privata företag tar allt större plats i hållbarhetsdebatten. Tidigare har det nästan uteslutande varit representanter från statliga organ som figurerat på klimatmöten. Om den privata sektorn kan hjälpa till att driva hållbarhetsutvecklingen så är det positivt oavsett huruvida det gynnar aktieägare. Att städer och regioner mer självständigt arbetar med hållbarhetsmål är också en intressant utveckling, men det hör inte riktigt hit. Ett annat företag som också var med och förhandlade om hållbarhetsmålen är Ericsson, som lobbade för ett digitaliseringsmål. Förslaget fick avslag med hänvisningen att digitalisering genomsyrar alla de andra målen. Här finns något! Under Emelies besök fick vi i olika konstellationer fundera på hur vi åtminstone tangentiellt arbetar med hållbarhethos i våra uppdrag. Om jag ser till mig själv så jobbar jag ofta med stöd eller lösningar åt andra verksamheter, så frågan är om dessa är hållbara. Jag har nyligen avslutat ett uppdrag på Utbildningsförvaltningen på Stockholm Stad angående skolvalet. Ett mer rättssäkert skolval faller väl in under social hållbarhet, även om jag inser att det är lite av ett lyxproblem om man jämför med delmålen i Fredliga och inkluderande samhällen, som mera avser rättssäkerhet i tredje världen.

Om jag tänker vidare på små och stora uppdrag jag har genomfört så bidrar många i alla fall indirekt till hållbarare lösningar. Hjälper jag kollegorna på energisidan att klassificera möjliga platser för vindkraftverk så är det kanske en liten pusselbit för att göra svensk elförsörjning lite hållbarare. Tillsammans arbetar vår avdelning i alla fall indirekt (och med en smula fantasi) mot samtliga hållbarhetsmål utom 1: Ingen fattigdom och 17: Genomförande och globalt partnerskap (2: Ingen hunger fick en tveksam liten röst). Kvantitet är en kvalitet i sig! Och jobbar man med data får man ofta möjlighet att arbeta med inom kompetensområden man egentligen inte kan.

Sweco arbetar alldeles uppenbart med hållbarhet på strategisk nivå. Man arbetar också med hållbarhet internt och på projektnivå samt besitter mycket kunskap om hållbarhet och hållbara lösningar. Om man räknar alla insatser, stort som smått så arbetar nog de flesta medarbetarna också med hållbarhet på något sätt. Sammanfattningsvis kan jag nöja mig med att är svårt att mäta och att jag i alla fall inte inte jobbar med hållbarhet!

 

Nore Ottenby

Trainee och konsult inom GIS och geodata

IT för samhällsutveckling, Sweco, Stockholm

Profilbild
Författare
Konsult på IT för samhällsutveckling inom GIS och geodata

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.