Jämställdhetsintegrera er verksamhet med fler perspektiv än kön

Regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JIM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Åtta nya myndigheter ingår i den nya programperioden. En nyhet i den kommande programperioden för JIM 2020 – 2025 är att myndigheterna inte bara ska åtgärda jämställdhetsproblem … Fortsätt läsa Jämställdhetsintegrera er verksamhet med fler perspektiv än kön

Läs Mer