Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Jämförelse av mätmetoder för deponigas

30 oktober 2019

På uppdrag åt Avfall Sverige leder Sweco just nu ett projekt som har som syfte att jämföra olika mätmetoder för ytemissioner av deponigas. I dagsläget finns ingen nationell standard eller vägledning kring vilken metod som bör användas och det är därför svårt att jämföra utsläpp mellan olika deponier i Sverige. Detta projekt, ”Ytemissioner av deponigas – en studie”, blir ett första steg i att undersöka vilken metod som fungerar bäst för kvantifiering av diffusa deponigasutsläpp.

I projektet samarbetar Force Technology från Danmark, Lunds Universitet, Technical University of Denmark och Resource från Island samt tre avfallsbolag: Region Gotland, NSR och Hässleholm Miljö.

Mätningarna utförs under vecka 44 på tre olika deponier, Slite på Gotland, Filborna i Helsingborg och Läreda/Vankiva i Hässleholm. De olika tekniker som kommer att testas är bland annat flux-box, spårgas, OTM-33a och drönare.  För alla deponier ska ett totalt flöde av ytemissioner kvantifieras.

Veckan inleddes på deponin i Slite på Gotland i strålande sol.

Sweco och resten av projektgruppen var nöjda med mätningarna på Gotland. Nu återstår mätningar i Helsingborg och Hässleholm, jämförelser mellan metoderna och förhoppningsvis kommer slutrapporten bli ett bra underlag vid val av mätmetoder i framtiden. Rapporten förväntas publiceras nästa år.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.