Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Intresse för hållbar fastighetsutveckling?

10 maj 2018

Trevligt att du hittade hit! Annelie Nyqvist heter jag och jag arbetar med hållbar fastighetsutveckling på Sweco i samarbete med installationskonsulter. Installationskonsulterna på Sweco skapar behagligt inomhusklimat och säkerställer rätt temperatur, bra belysning, god ventilation samt vatten och sanitet. Att säkerställa ett behagligt inomhusklimat är viktigt, särskilt här i kalla norr där vi människor vistas inomhus större delen av vår tid.

Det byggs och kommer att fortsätta byggas ordentligt i Sverige för att tillgodose den växande befolkningens behov. Befintliga fastigheter behöver renoveras. Hur vi bygger och fräschar upp kommer medföra flertalet effekter bland annat för hur människor mår och hur samhället fungerar. När vi bygger finns det stor potential att effektivisera flödet av värme, kyla, el, luft, vatten, varor och tjänster samt borttransport av spillvatten och avfall. Förutom att effektivisera dessa flöden behöver vi också arbeta in hållbara material och produkter och bygga anpassade fastigheter för framtiden. Fastigheterna behöver kunna stå säkert i många år trots förändrade förutsättningar.

Ny teknik gör att funktioner automatiseras, delningsekonomin skapar nya tjänster och trådlösa system gör att vi kan använda våra byggnader på ett helt annat sätt. Hur kan fastighetsbranschen dra nytta av allt detta och arbeta fram smarta och effektiva lösningar och processer som behövs? Och vilka nya krav kommer ekonomin, invånarna och miljön ställa på våra fastigheter?

Visionen för Stockholm är att bli världens smartaste stad 2040. Utvecklingen av smarta städer är komplex. För att lyckas med visionen för Stockholm och hitta möjliga svar på frågor kopplat till ständig förändring och utveckling krävs samarbete mellan kommuner, invånarna, universiteten och näringslivet.

Jag och mina kollegor arbetar med hållbar fastighetsutveckling genom att energieffektivisera och miljöcertifiera fastigheter. Hos oss hittar man de 17 globala målen för hållbar utveckling uppnålade vid våra skrivbord som en påminnelse. Vi arbetar också med att genomföra livscykelanalyser för att minska klimatpåverkan från byggprojekt och säkerställa att byggvarubedömda produkter används. Inte minst arbetar vi fram strategier tillsammans med andra för att framtidens hållbara fastigheter ska kunna bli en del av Stockholm som världens smartaste stad.

Ta gärna kontakt om du är intresserad av arbete med att forma framtidens hållbara fastigheter! Vi söker erfarna energi- och miljökonsulter.
Författare
Annelie arbetar på Sweco med hållbar fastighetsutveckling i nära samarbete med installationskonsulter. Arbetet innefattar bland annat att energieffektivisera och miljöcertifiera fastigheter, genomföra livscykelanalyser och inte minst att arbeta fram strategier för att utveckla framtidens hållbara fastigheter.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.