Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas

Intresse för flytande biogas?

7 april 2017

Sweco genomför just nu en marknadsanalys där vi ska undersöka intresset för flytande biogas (LBG) inom väg- och sjötransport samt industri i den södra halvan av Sverige. LBG är främst aktuellt som förnybart drivmedel för tunga och långa transporter, men biogas kan med fördel omvandlas till flytande form när stora mängder biogas ska förflyttas.

Swecos studie utgör en mindre del av en förstudie ”Flytande biogas till land och till sjöss” som leds av Energikontor Sydost och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Hur mycket LBG skulle din organisation behöva framöver och var skulle ni vilja tanka? Maila mig gärna på cecilia.wallmark (at) sweco.se!

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.