Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Intresse för flytande biogas! – Från Kalmar till Almedalen

15 juni 2017

Hej!

För två månader sedan skrev jag ett blogginlägg med rubriken: Intresse för flytande biogas? och efterlyste aktörer intresserade av dialog kring detta drivmedel.

Efter ca 25 samtal med diverse aktörer är rubriken denna gång ”Intresse för flytande biogas!”. Det projekt vi genomfört gällande möjlig marknad för flytande biogas (LBG) för Energikontor Sydost är helt enkelt klart. Jag hade äran att presentera resultatet vid ett seminarium i Kalmar i tisdags, 13 juni 2017, och allt finns att läsa om detta på energikontorets web. Vår studie fick en rubrik i lokaltidningen också: ”Priset på biogas avgörande”, kul! Förutsättningarna för tung trafik, sjöfart och industri skiljer sig åt, men biogas kan behövas i flytande form för att få ordning på transporterna.

Härnäst blir det en programpunkt om biogas till sjöss i Almedalen tillsammans med Energigas Sverige, 5/7 2017 kl 12.30-13.20.

Hör av dig om det är något vi kan hjälpa dig med gällande energistrategier och förbybara drivmedel!
Det finns ännu tider att boka in för möten med oss i Almedalen.

Dr. Cecilia Wallmark, 070-549 20 76, cecilia.wallmark (at) sweco.se
Gruppchef Sweco Energy Strategies

Cecilia Wallmark föreläser om LBG i Kalmar
Profilbild
Författare
Dr. Cecilia Wallmark är gruppchef på Sweco Energy Strategies, en specialistgrupp på Sweco som arbetar med strategisk energiplanering, energieffektivisering och förnybar energiförsörjning i en bredare kontext. Konsulterna i gruppen bidrar både som processledare och som experter i typiska projekt. Cecilias personliga drivkraft är att arbeta för en framtid med mer hållbara energi- och transportsystemlösningar. *** Dr. Cecilia Wallmark leads business development in energy planning, energy efficiency and energy supply with the overall goal being to methodically drive processes from energy investigations of current location to realization of visions for energy solutions. Typical projects include fuel strategies and implementation of infrastructure for hydrogen, gas and electric vehicles, creation of research platforms for energy system analyzes, and regional energy plans involving local actors. Dr. Cecilia Wallmark has worked with hydrogen based energy system analyses since 1999 and is today the lead of the Sweco Hydrogen Team.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.