Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Integritet i den uppkopplade staden

4 mars 2015

Har ni tänkt på att många av de lösningar som diskuteras inom den smarta staden bygger på att staden vet vart ”tingen” och medborgarna befinner sig? Staden behöver veta vart bussen är för att den ska kunna meddela om den är sen, den behöver veta vart bilen är för att kunna visa den till en ledig parkeringsplats och inte minst så är den intresserad av att veta vilka vägar som dess medborgare använder och vid vilka tider för att kunna optimera stadens flöden och funktioner.

I Västerås pågår ett intressant projekt som drivs av Västerås Citysamverkan. Läs mer om projektet här.

Projektet har, trots att det i artikeln beskrivs som varje stadsutvecklares dröm, också mött mycket kritik. I projektet har ett antal mätdosor placerats ut i staden som mäter var folk rör sig. Genom att personer bär med sig telefoner som söker efter wifi och kopplar upp sig på tillgängliga nätverk så kan också personens geografiska position plockas upp. Lite obehagligt, eller hur?

Projektet i Västerås är dock inte intresserade av att veta vart du som individ rör dig, utan efter hur flödena – dvs summan av alla som rör sig i staden – ser ut. Enligt artikeln kunde man redan efter en veckas mätningar se att folk inte alls rör sig så mycket på stadens huvudstråk som man trodde och man ser rörelsemönster som man inte kunnat fånga upp innan med mer traditionella mätmetoder.

Är det bra eller dåligt, eller kanske bra och dåligt? Oavsett vad man tycker om det så är det ett faktum. Vår geografiska position lagras när vi använder telefoner, datorer, surfplattor mm. Självklart ska dessa uppgifter hanteras enligt gällande föreskrifter och lagstiftning, och det känns bra att Datainspektionen utreder att så faktiskt sker. Men om vi avidentifierar positionen och använder den för analyser, vad händer då? För några år sedan bistod Sweco ett forskningsuppdrag som bland annat Karolinska Institutet var med i och som handlade om att optimera hjälpinsatser i katastrofområden. Läs mer om forskningsprojekten här (Rapport: Improved Response to Disasters and Outbreaks by Tracking Population Movements with Mobile Phone Network Data- A Post-Earthquake Geospatial Study in Haiti).

 

Bilden ovan kommer från projektet och visar hur man med hjälp av (avidentifierade) mobiltelefonsignaler kunde se vart folk flydde efter jordbävningskatastrofen på Haiti. Genom att analysera vart folk faktiskt befann sig var det lättare att planera vart hjälpinsatserna skulle skickas. Samma teknik användes under Ebolautbrotten. Till skillnad från innan när man antog att folk flydde åt ett visst håll, så kan man nu se vart de faktiskt befinner sig – och enligt rapporterna är det inte alltid samma platser som man trott.

På samma vis kan den smarta staden till exempel använda din position för att analysera flöden och skicka information till andra medborgare – att om du åker in på den här gatan nu, så kommer du hamna i en bilkö. Eller berätta för dig att om du ska få en grön våg genom staden så behöver du anpassa din hastighet.  Missförstå mig inte – jag är glad över att vi har lagar och krav som skyddar vår integritet. Jag vill så klart inte vara spårbar varje sekund, eller att någon ska veta exakt vilka frukostflingor jag brukar äta, vilken buss jag tar till jobbet och vilka personer jag chattar mest med på sociala medier. Tyvärr finns allt det redan dokumenterat genom matvarubutikernas bonuskort, kollektivtrafikens månadskort och mitt val att använda sociala medier. Likaså loggas min position eftersom jag faktiskt vill vara uppkopplad till wifi för att kunna läsa senaste nyheterna, skicka jobbmail och streama ner musik och böcker på min telefon medan jag rör mig i staden.

Historien har lärt oss att vår integritet är viktig och något vi står upp för – men om vi erbjuds funktioner, tidsfördriv eller attraktiv ny teknik (i snygg förpackning) så är det något vi offrar utan att reflektera så mycket över det. Eller?

Vill du veta mer? Här är några länkar om bland annat Västeråsprojektet och Datainspektionens arbete.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanlandsnytt/storebror-ser-dig

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/datainspektionen-utreder-mobilkartlaggningen-i-vasteras-city

http://www.svt.se/nyheter/sverige/har-kartlaggs-mobilrorelserna-redan-i-dag

http://www.svt.se/nyheter/sverige/datainspektionen-reagerar-pa-mobil-kartlaggningen

 

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.