Ventilen

En blogg om installationer – följ Swecos installationskonsulter som bloggar om energidesign, komfort och säkerhet som leder till bra inneklimat, låg energianvändning och funktionella byggnader.

Installationstekniska åtgärder för att minska spridning av Covid-19

2 juni 2020

För att minska spridningen av Covid-19 så har den europeiska föreningen för inomhuskomfort  (REHVA) sammanställt best-practice för de installationstekniska systemen i miljöer där det finns en spridning av Covid-19. Riktlinjerna har sammanställts av framstående forskare inom 
inomhusklimat, installationsteknik, smittspridning etc vid ett flertal universitet och institut i  Europa. Hela rapporten kan läsas här: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance.  

Nedan sammanfattas de delar i de nuvarande rekommendationerna1 som är applicerbara för  svenska förhållanden, främst kopplat till lokaler där ett lågt antal smittade befinner sig. Avsikten är att ge förslag på relativt enkla åtgärder som kan vidtas för att minska smittspridning. I och med att kunskapsläget kring smittan uppdateras så kan även rekommendationerna uppdateras.  

Byggnaders ventilationssystem påverkar smittspridningen

Ventilationssystemet är det system som främst påverkar smittspridning i byggnader och därför förordas åtgärder i dessa system. Viruspartiklarna är så pass lätta att de i allmänhet inte sjunker till golvet utan transporteras med luftens rörelser.  

Vid ett webinarium anordnat av EU i samarbete med REHVA så redovisades ett beslutsstöd för fastighetsingenjörer som kan användas. Detta går i korthet ut på att genomföra följande  grundläggande kontroller av ventilationssystemet 

  1. Stäng av recirkulation 
  2. Öka drifttiden på ventilation 
  3. Öka flödet på ventilation/öppna fönster och därmed öka ventilationen 
  4. Städa bafflar etc 

Lämpliga åtgärder i installationstekniska system 

Stäng av all återluft 
System med återluft bör stängas av under perioden som virusutbrottet pågår eller ställas om så  att de har 100 % uteluft. Detta inkluderar till exempel fläktluftvärmare och kylare som kan sprida  ut luftburen smitta och få de lätta partiklarna att röra sig längre.  

Ventilera ordentligt 

Sätt ventilationssystemet på full hastighet två timmar innan lokalen används och två timmar  efter. Stäng inte av ventilationen nattetid utan använd ett lågflöde.  

Vädra mycket 

Genom att öppna fönstren och vädra ordentligt så minskar vi risken att virus ansamlas i rum.  Vädra typiskt en kvart varje gång rummet används på nytt. En rimlig rekommendation är minst  en kvart varannan timme. Öppna inte fönster i toaletter då det kan få luften att gå fel väg.  

Säkerställ tryck över växlare i ventilationssystem 

För att minimera risken att virus överförs mellan frånluft och tilluft i värmeåtervinnare så bör  samtliga ventilationssystem med roterande återvinning kontrolleras avseende tryckskillnad för  att säkerställa att inte frånluft överförs till tilluften.  

Övrigt att tänka på 

  • Använd skydd när filter i frånluften byts i byggnader där människor insjuknat då dessa kan vara kontaminerade. Filter behöver inte bytas oftare än normalt. Däremot så kan t ex bafflar  (som har recirkulerande luft) behöva kontrolleras i rum som använts av smittade personer.  
  • Spola alltid toaletter med stängt lock.  
  • Säkerställ minst två meter mellan människor för att de mycket lätta partiklarna ska kunna  transporteras ut via ventilation.  


Författare
Fredrik Karlsson är teknisk doktor i energi och inomhusklimat. Vill du veta mer så ring eller maila! Telefon: 070 307 51 66 Mail: fredrik.e.karlsson@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.