Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Ingen ny kabel till Gotland!

15 juni 2017

Efter en genomförd samhällsekonomisk analys bedömer Svenska Kraftnät att kostnaderna för den planerade anslutningen mellan Gotland och fastlandet överstiger samhällsnyttorna till den grad att det inte motiverar en utbyggnad. Ett utdrag från utredningen presenterar en del av förklaringen.

En ny AC-förbindelse innebär att cirka 400 MW vindkraftsproduktion kan anslutas på Gotland. Totalt sett bedöms inte projektet innebära att den totala framtida vindkrafts- produktionen varken ökar i Sverige eller globalt då den totala mängden vindkraft begränsas av den politiskt bestämda ambitionsnivån i elcertifikatsystemet.” 

Man bedömer att certifikatsystemet sätter den övre gränsen för hur mycket förnybar kraftproduktion som kommer att byggas i Sverige, och att utbyggnaden slår i taket oavsett om anslutningen byggs ut eller inte. Alltså, varför stödja vindutbyggnad på Gotland för ett antal miljarder när det ändå kommer att byggas ut vind i tillräckliga volymer någon annanstans? Sannolikt till en mycket billigare kostnad.. Svenska Kraftnäts pressmedelande kan läsas här.

Ur ett energisystemperspektiv innebär detta att Gotlands position som ö-region nu förstärks ännu mer! Detta hindrar dock inte Gotland från att bygga ut sol och vind. Det handlar huvudsakligen om att elen måste kunna tas om hand vid produktionstillfället då det är en färskvara. Med dagens system kan all el som produceras på ön tas om hand, det finns inget överskott (antingen genom lokal förbrukning eller genom transmission till fastlandet). Med ökade installationer av förnybart kommer energi tidvis att behöva spillas pga kabelns begränsningar. Där kommer smarta elnät och Power to Gas (PtG) in i bilden!

Det går att köra Power to Gas-processen på olika sätt (exempelvis genom kontinuerlig drift eller reglering). Om man på sikt installerar en PtG-anläggning på 20 MW som till exempel körs kontinuerligt alla årets timmar, ger det förenklat ett utrymme för 20 MW expansion av vind eller sol. Vid behov kan PtG-produktionen dessutom sänkas för att frigöra kapacitet på annat håll. Det kan även göras till viss del om det skulle vara vindstilla (eller molnigt). Avsättningen för syntetisk metan är möjlig på ön, exempelvis lokala väg- och sjötransporter.

Power to Gas är ett koncept som blir alltmer diskuterat i Sverige såväl som på Europanivå. På Gotland finns nu möjligheten att visa hur PtG kan bidra till utbyggnad av förnybar kraftproduktion genom smart och flexibel elförbrukning samtidigt som man tryggar den lokala försörjningen av bränsle.

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.