Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Informationssamordning CAD/BIM

5 oktober 2018

Ofta kommer frågan om vad det är jag arbetar med. Svaret är aldrig enkelt men i stora drag handlar det om att strukturera, analysera och presentera stora mängder information på ett överskådligt sätt.

Som informationssamordnare CAD/BIM är man delaktig i projekt och agerar till viss del projektledare gällande just modeller och ritningar. Det handlar om en större insats vid både projektstart och projektavslut samt punktinsatser under projektets gång.

Vid projektets början behöver man sätta ramarna för projektet. Detta innebär att bestämma ritningsindelning, ta fram mallar för projektering och skapa rutiner. Förslagsvis planeras ett CAD-möte i samband med startmötet. Under CAD-mötet bör beställarens CAD-manual gås igenom för att säkerställa att projektet kommer att uppfylla beställarens krav.

Under projektets gång är informationssamordnaren ett stöd för projektledare och projektörer i fråga om struktur och leverans. Informationssamordnaren sätter även ihop sammanställningsmodeller och leder samgranskningsmöten där CAD-ansvarig för respektive projektörsområde deltar.

När projektet närmar sig slutskedet samlar informationssamordnaren in samtliga relationshandlingar från alla projektörer enligt beställarens anvisningar i CAD-manualen. I samband med insamlingen görs även kvalitetskontroller och vid behov ombeds projektörerna att åtgärda brister.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.