Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Industriavfallskartläggning och CE i Ukraina, Georgien och Azerbajdzjan

3 juni 2021

Swecos avfalls- och resurshanteringsgrupp syd bidrar till ett projekt för FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) med att stödja industriell avfallskartläggning i Ukraina, Georgien och Azerbajdzjan. Projektet är en del av EU4Environment – ett regionalt program som ska genomföras i de sex östliga partnerskapsländerna (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina). Programmet implementeras av ett konsortium av internationella partners, inklusive OECD, UNIDO, UNEP, UNECE och Världsbanken.

Swecos roll är att som internationell expert stödja lokala genomförandepartners i varje land. Projektet leds av Swecos region Utland med stöd från Avfalls- och resurshanteringsgruppen i syd.

Sweco genomför kapacitetsbyggnads- och medvetandehöjande åtgärder inom cirkulär ekonomi med fokus på att välja pilotregioner och genomföra avfallskartläggningsövningar i totalt nio områden. Projektet inleddes i februari 2021 och kommer att pågå till och med mars 2022.

Arbetet har inletts med att stödja lokala genomförandepartners att välja pilotregioner i varje land för kartläggning av nyckelflöden av industriavfall. Swecos personal utnyttjar sin erfarenhet från tidigare avfallskartläggningar, ett fält som är brett och beror på omfattning, geografiskt område och syfte. Projektet kommer att ge upphov till praktiska undersökningar av typ och kvantitet av nyckelavfallströmmar och hur de förflyttar sig inom referensområdena. Kvantifiering av avfallsflöden är avgörande liksom beskrivningen av flöden med hjälp av visuella hjälpmedel. Målet är att skapa en bas för framtida arbete, till exempel test av potentiella framtida åtgärdsscenarier som skulle göra pilotregionerna och flödena ”mer cirkulära”.

Projektets syfte är att hjälpa de aktuella länderna mot en mer cirkulär ekonomi. Avfallskartläggningarna kommer att ge en utgångspunkt som kan replikeras i framtiden. Resultaten kommer att presenteras i slutet av projektet i rapporter som ger en bredare kontextbeskrivning av avfallshanteringen och den cirkulära ekonomiutvecklingen i varje land.

Vid flera detaljer kontakta gärna Ally Carruth alastair.carruth@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.