Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Hur påverkas vi av dålig akustisk miljö?

13 oktober 2016

Vi blir alla negativt påverkade av en dålig ljudmiljö. Ofta inser vi inte hur mycket den påverkar oss förrän vi lämnar den, eller bakgrundsljud stängs av. Musklerna mjuknar och man andas djupare. Man blir mottagligare för sin miljö och mer kommunikativ.

Hörseln är alltid på. Den fångar upp information och skickar till hjärnan, som har i uppgift att sortera. Monotona ljud som är enkla är lätta att härleda sorteras relativt enkelt bort (exempelvis vind eller vatten i rörelse). Men varje gång ett nytt ljud tränger sig på bryts vår koncentrationen för att processera det. Alla ljud-händelser ska sorteras och bearbetas i hjärnan och bygger vår trötthet.

Vi är skapta att läsa av och reagera på vår omgivning. Vår hörsel ska bland annat varna oss för fara och har befogenheter att trigga vårt biologiska åtgärdssystem. I en lokal med ljudreflexer förvrängs informationens riktning. “Avvikelser från det naturliga” registreras i vår hjärna som ett hot och triggar därmed vårt stressystem.

För att tydligt urskilja tal behöver det vara ca. 10 dB högre än bakgrundsljudet. Detta gäller lättillgänglig information. Om hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter eller något annat står i vägen för att tillgodogöra sig information behövs än större skillnad mellan röst och bakgrundsljud. Här kommer även eventuella språkbarriärer in. Att tvingas till att pressa rösten för att göra sig hörd innebär slitningar på stämbanden, som på sikt kan bli kroniska skador.

När man ökar ljudstyrkan i rösten är det svårt att bibehålla dess uttrycksmöjligheter. Rösten blir onyanserad och när den närmar sig skrik signalerar den dessutom hot, vilket aktiverar det egna och andras personers stressystem.

När man befinner sig i en hotfull situation (någon skriker) finns det olika sätt att hantera konflikten. Defensivt eller offensiv. Ett defensivt beteende i en ljudmiljö med höjda röster kan vara att försöka isolera sig och sina tankar. Att stänga ute omgivningen, stänga kopplingen mellan hörsel och hjärna så långt det är möjligt. Ett offensivt beteende i en ljudmiljö med hotfulla röster kan vara att försöka ta kontroll över situationen genom att själv höja rösten, ta över ljudutrymmet.

Skrivet av: Kerstin Önnebo

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.