Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Hur minskar man på utsläpp från de tunga, långväga transporterna?

21 augusti 2017

Det är en av de största utmaningarna i dagens vägtransporter! Till skillnad från personbilar kräver tunga transporter väldigt mycket mer energi för sin framdrivning. Dels för att de är (just) tunga och dels för att de normalt ska köra väldigt långa sträckor med den tunga lasten utan stopp. Det innebär att bränsletanken ombord måste inrymma väldigt mycket energi. Ur energilagringsperspektiv har diesel varit en dröm då det innehåller mycket energi per liter (=tar lite plats), är lätthanterligt, finns i stora mängder, är relativt billigt och med lättutbyggd infrastruktur… och dessa kriterier ska alltså de nya, mer miljövänliga teknikerna försöka konkurrera med, puh!!

Styrmedel som försämrar villkor för fossila drivmedel eller som förbättrar förutsättningar för miljövänliga tekniker (i princip samma sak) kan hjälpa till viss del, men det är en svårnavigerad process då det bland annat finns konkurrens- och marknadsaspekter att ta hänsyn till. Inte bara gentemot de fossila bränslena utan även inbördes mellan de fossilfria alternativen. Teknikutveckling samt att tänka utanför boxen och använda sig av innovativa affärsmodeller är andra sätt att bidra till förbättrade villkor för fossilfria alternativ. Lösningen torde vara en kombination av olika lösningar.

Texten ovan gav en mycket kort överblick över situationen för tunga transporter och dess utmaningar kring en omställning. Med det som bakgrund genomförde Sweco innan sommaren en intervjustudie åt Trafikverket gällande utvecklingen av olika tekniker som bidrar till minskade utsläpp från tunga långväga transporter. Experter från olika branscher med koppling till tunga transporter intervjuades och en sammanvägning av deras svar gjordes. Det korta svaret är att det blir svårt att nå en omställning från fossilt till förnybart till 2030, men att det ser bättre ut till 2045. För den intresserade rekommenderas att läsa rapporten i sin helhet.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.