Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Hur långt är ett snöre?

13 maj 2016

En av mina kollegor brukar använda just den frasen, hur långt är ett snöre, när vi får en fråga som har ett svårt svar. Oftast är sådana frågor väldigt intressanta. Jag är, som ni som följer denna blogg säkert vid detta laget förstått, mycket fascinerad av stordataanalys (Big Data).

Vi fick under förra året möjlighet att jobba med ett projekt år Energiforsk, Tariffsyntes. Ett synnerligen intressant projekt där vi spräckte alla våra dittillsvarande tal vad gäller mängden data. Vi jobbade med timvärden från 200 000 kunder under 3 år, dvs 5 256 000 000 rader data som grund. Därpå ”knäckte” vi om dataserier med elbilsladdning, solel och efterfrågeflexibilitet. Mao blev det än mer data. Jag var glad, mina kollegor lite mindre glada (det var de som fick trixa med datorn som räknade och räknade och räknade och kroknade och räknade).

Det som blev uppenbart i projektet var att kunder kan vara rätt lika inom sin grupp på aggregerad nivå, mer rätt olika på individuell nivå.

I början på projektet aggregerade vi ihop alla kunder inom samma kundkategori (som är det samma som säkringsstorlek) och fick följande resultat:

Kundkat_1
Korrelation mellan den normaliserade förbrukningsprofilen för olika säkringskategorier. 100 % motsvarar att profilerna är helt lika medan en lägre procentsats indikerar att utseendena avviker från varandra.

Mao betyder det att alla 16A kunder är lika varandra på aggregerad nivå och mellan 16A och 20A kunder (på aggregerad nivå) så skiljer det bara 0.5%.

Vi grävde lite djupare i detta faktum och som exempel så tog vi två 35A kunder och hittade följande:

Kundkat_2
Två kunder inom säkringskategorin 35 A med vitt skilda förbrukningsprofiler. Nätets lastprofil representeras av den streckade svarta linjen.

Nu är dessa kunder extremer men lika fullt är de inom samma kategori. När man diskuterar prissignaler till elnätskunder för att de skall hjälpa till med bättre utnyttjande av elnätet så gäller det att få kunderna att ”platta ut” sin kurva så mycket som möjligt. Man måste mao ge rätt signal till rätt kund (om blå kund flyttar sin last så blir det inte bättre för nätet (svart kurva), men om röd kund gör det så är det toppen). Detta för att ett jämnt uttag i elnätet minskar förluster och minskar kravet på abonnerad effekt mot överliggande nät.

För att detta inte skall bli hur nördig som helst och endast någon släkting kommer att fortsätta att läsa så ger jag mig med förklaringar kring detta och berättar istället att nu kommer vi få glädjen att ta oss längre ned i frågeställningen.

Vi har nämligen fått ett nytt projektförslag godkänt av Energiforsk, Kundkategorisering. Det finns idag nästa 5.5 miljoner elkunder i Sverige. Det betyder att det finns motsvarande mängd elmätare som ägs av olika elnätsägare i Sverige. Hur många olika kundkategorier borde det då rimligen finnas? Ett svar, kanske det enklaste, är 5.5 miljoner om man antar att alla kunder är unika (för unika är vi väll alla?). Eller är vi inte det? Är vi vanemänniskor som går till jobbet ungefär samma tid, kommer hem ungefär samma tid och tittar vi alla på Melodifestivalen i morgon?

Det vi skall göra nu är att analysera timvärden från Luleå, Umeå, Västerås, Ulricehamn och Göteborg för att se hur många (och om det är olika över landet) kundgrupper det rimligen finns. Hur intressant  är inte det?

Ser uttagsprofilen likadan ut för en familj i en villa i Luleå, Umeå, Västerås, Ulricehamn eller Göteborg? Är det någon skillnad mellan större (Göteborg) och mindre (Ulricehamn) stad om de befinner sig i samma del av landet eller inte? Jag ser fram emot detta och får säkerligen anledning och återkomma till ämnet fram på hösten.

Hur långt är ett snöre?

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.