Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Hur kan AI bidra till ett mer hållbart samhälle?

11 februari 2019

Sista veckan i januari arrangerade Sweco i Göteborg en hållbarhetsvecka där kunder bjöds in för att med Swecos konsulter prata om hur vi tillsammans kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Över 500 personer, kunder såväl som Swecos konsulter, deltog i de olika passen under tre intensiva dagar. Ett av temaspåren under dagarna var digitalisering och Marie Karlsson som var ledare för spåret berättade för mig att ett av seminiarepassen handlade om AI. Det hade också visat sig vara ett pass som lockade många besökare och engagerade till spännande diskussioner kring hur AI kan bidra till att lösa framtidens utmaningar. Deltagarna fick lyssna på fyra olika delpresentationer som tog upp AI ur olika perspektiv för att sedan avslutas med en paneldiskussion där deltagarna kunde ställa frågor via www.menti.se. Detta lät som något som borde intressera våra bloggläsare så jag bad därför Marie berätta mer om både AI-seminariet och de diskussioner som uppstod.

AI ur olika perspektiv

Marie berättar att de ville ge deltagarna ett brett perspektiv att utgå ifrån, så den första presentationen utgjordes av en framtidsspaning där Ronja Roupé och Frida Karlge, spanade om hur samhället kan se ut om 30 år. De beskrev två olika scenarion där digitaliseringens möjligheter har en stor del i utvecklingen (ta gärna del av rapporten här). Därefter konkretiserade Henrik Hallberg olika begrepp inom AI, förklarade och gav exempel på tillämpning och visade också på ett konkret exempel på hur han själv har använt AI för att jobba med trafiksäkerhet för barn. Efter det kom  Beatrice Bengtsson med ett viktigt perspektiv i sin presentation ”Demokratisering av AI” där hon bland annat lyfte demokratiska utmaningar så som diskriminering, maktkoncentration och övervakning och kontroll. Efter dessa tre delar ville de att deltagarna också skulle få ett nationellt perspektiv och hade därför bjudit in Martin Svensson, ansvarig för etablering av den nya nationella arenan för AI; AI Innovation of Sweden. Martin berättade om satsningen och välkomnade också att Sweco går in som partner.

Ett ämne som gav intressanta diskussioner

Marie berättar att när presentationerna var genomförda så övergick seminariet till ett panelsamtal där de fem talarna fick diskutera och svara på frågor som deltagarna under tiden ställt via menti.com. Diskussionerna handlade om allt från samhällets sårbarhet till hur AI ska kunna kontrolleras i framtiden. En fråga som engagerad var ”Hur det ska finnas plats för ungdomar med svåra diagnoser, ex ADD/ ADHD, dyslexi m.m, i det framtida samhället?”. En annan fråga som gav upphov till en hel del intressanta reflektioner var ”Vad kostar AI?”.

Seminariedeltagarna fick via menti.se komma med deras syn på vad AI kan bidra med.

AI-utvecklingen är redan igång

Sammanfattningsvis konstaterar Marie att det är mycket på gång inom om AI. Det händer mycket på olika nivåer och utvecklingen kommer att gå fort. Samtidigt gäller det att ha förmågan att se helheten, behoven och människorna och kombinera det med teknisk kompetens. Sweco är en del i denna spännande utveckling och vår breda kompetens inom olika områden är verkligen en styrka! Två intressanta frågor som dök upp under seminariet och som Marie tycker är väl värda att fundera på – för oss alla är – ”Hur kan du i din yrkesroll bidra till att demokratisera AI-utvecklingen?” och ”Vilken utbildning skulle du rekommendera dina barn”? Det får bli det avslutande medskicket från Göteborg.

Marie fortsätter gärna diskussionen kring ”Hur kan AI bidra till ett mer hållbart samhälle?” och har du fler inspel kring ämnet får du gärna kontakta henne eller hennes kollega Noel Aldritt:

Marie Karlsson
Mobil +46 73 232 98 85
marie.karlsson@sweco.se

Noel Alldritt
Mobil +46 73 232 98 96
noel.alldritt@sweco.se

Hållbarhetsveckan i Göteborg är nu avslutade för denna gång och denna vecka är det dags för Malmös hållbarhetsvecka som du kan läsa mer om här:

 

Profilbild
Författare
Linda Gustafsson – Digital strateg på Sweco som brinner för hållbarhet och digitalisering. Jag skriver gärna om hur ny teknik kan skapa samhällsnytta och bidra till målen i agenda 2030. linda.gustafsson@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.