Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Delge sommarens tankar om vad vätgas behöver för att lyckas i Sverige!

Hinder och åtgärder för introduktion av vätgas i Sverige – nytt uppdrag till Sweco med öppning för inspel från alla!

12 juli 2021

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas och elektrobränslens roll i det svenska energisystemet, inklusive ammoniak [1]. I uppdraget ingår att identifiera hinder mot en introduktion av fossilfri vätgas som en del av det svenska energisystemet, och Sweco har fått uppgiften att hjälpa Energimyndigheten med denna del.

Som en del av Swecos arbete för att identifiera hinder och dessutom presentera åtgärder för ett urval av dessa, har vi erbjudit oss att samla in kunskap från alla som vill delge insikter.

Så – välkommen att förmedla både hinder och åtgärder som du anser särskilt viktiga för en introduktion av fossilfri vätgas i Sverige. Via denna länk kan du antingen anonymt eller med känd avsändare förmedla exakt vad du ser angeläget att vi rekommenderar att ta fasta på.

I stora drag vet vi att EU i sin vätgasstrategi bla pekat på att det ska tillsättas finansiering för förnybar vätgasproduktion, för aktiviteter såsom att minska kostnader för massproduktion av elektrolysörer, och för att vätgas ska kunna fungera som energilager för intermittent energiproduktion, och som råvara för drivmedel. Andra aspekter i fokus i debatten är att det kommer att krävas stora mängder el för att producera vätgas via elektrolys, liksom att tillståndsprocesser, regelverk och standarder behöver sättas på plats för produktion, distribution, lagring och användning av vätgas. Mycket är på gång inom industrin, energisektorn, för fastighetssektorn, inom transporter samt för jord-och skogsbruk. Vi ser etablering av gigantiska vätgasbehov för stålindustri parallellt med innovativ utveckling i Sverige av både stora och mindre produkter och tjänster med potential att påverka världsmarknaden. I allt detta stora som är på väg för vätgas – var ser du de faktiska HINDREN och vilka prioriterade NYCKELÅTGÄRDER vill du som aktör i Sverige efterlysa? Vad precis behövs – enligt dig – varför, hur och av vem?

Vätgas är något jag arbetat för under mer än två decennier, med erfarenhet inom de flesta sektorer, faser och typer av projekt. Numera har jag också hundratals Sweco-kollegor med erfarenheter från både små och stora vätgasprojekt som vi stolt assisterar. Med denna förförståelse ser vi fram emot ett intressant och utmanande arbete att sammanställa hinder och åtgärder.

Glad sommar så länge – jag ser fram emot att läsa, analysera och förmedla era särskilda insikter!

Deadline för inspel via weblänken är 2021-08-12. Det går att skicka förslag mer än en gång.

(En lång rad aktörer och myndigheter har redan delgett Energimyndigheten sina inspel för utredningen, i dessa fall behöver inte dessa inspel upprepas. Informationen som samlas in kommer att ägas av Energimyndigheten.)

[1] https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/02/uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-en-strategi-for-vatgas-och-elektrobranslen/

Författare
Dr. Cecilia Wallmark är gruppchef på Sweco Energy Strategies, en specialistgrupp på Sweco som arbetar med strategisk energiplanering, energieffektivisering och förnybar energiförsörjning i en bredare kontext. Konsulterna i gruppen bidrar både som processledare och som experter i typiska projekt. Cecilias personliga drivkraft är att arbeta för en framtid med mer hållbara energi- och transportsystemlösningar. *** Dr. Cecilia Wallmark leads business development in energy planning, energy efficiency and energy supply with the overall goal being to methodically drive processes from energy investigations of current location to realization of visions for energy solutions. Typical projects include fuel strategies and implementation of infrastructure for hydrogen, gas and electric vehicles, creation of research platforms for energy system analyzes, and regional energy plans involving local actors. Dr. Cecilia Wallmark has worked with hydrogen based energy system analyses since 1999 and is today the lead of the Sweco Hydrogen Team.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.