Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Har Sverige tre eller sex reaktorer i drift efter 2020?

20 mars 2017

För att driva en svensk kärnkraftsreaktor efter 2020, krävs investeringar i oberoende härdkylning, en investering i miljardklassen för varje reaktor. Fyra reaktorer har redan fattat beslut om nedstängning de senaste två åren, till stor del för att undvika dessa investeringar. Av resterande sex reaktorer har Forsmark 1-3 meddelat att de planerar att genomföra investeringar för långtidsdrift (bortom 2020).

Ringhals 3 och 4 och dess majoritetsägare Vattenfall hade planerat att fatta beslut om eventuella investeringar under våren, men har nu meddelat att de skjuter på beslutet till i höst. I och med tidigare beslutade nedstängningar av Ringhals 1 och 2, kommer de två resterande reaktorerna tappa vissa skalfördelar och ekonomin ser fortsatt ansträngd ut, trots utfasningen av effektskatten.

I Oskarshamn är reaktor 2 redan stängd och den första reaktorn har bara några månader kvar i drift. Återstående Oskarshamn 3 är Sveriges största och nyaste reaktor, dessutom har stor investeringar gjorts i denna reaktor de senaste 10 åren. Trots detta avvaktar även majoritetsägaren i Oskarshamn/OKG, Uniper, med att fatta beslut om säkerhetshöjande åtgärder i reaktorn för att säkerställa drift efter 2020.

Summa summarum ser 2017 ut att bli ännu ett så kallat ödesår för svensk kärnkraft. Beslut om nödvändiga investeringar måste fattas snart om de ska hinna genomföras i tid för att få driva vidare reaktorerna efter 2020. Frågan om vi kommer ha 3, 4, 5 eller 6 reaktorer i drift efter 2020 är fortfarande öppen, men bara några månader till.

/Christian Holtz, christian.holtz@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.