Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Har du koll på dina BAT-slutsatser?

15 december 2021

I augusti nästa år börjar de framtagna BAT-slutsatserna för avfallsbehandling att gälla. Avfallsverksamheter som omfattas är bl.a.

  • biologisk behandling av både icke-farligt och farligt avfall,
  • behandling av icke-farligt avfall inför förbränning eller samförbränning,
  • fragmentering av metallavfall (både icke-farligt och farligt)
  • fysikalisk-kemisk behandling av farligt avfall.

Att deponera både icke-farligt och farligt avfall är också en s.k. IED-verksamhet precis som verksamheterna ovan. Det kommer dock inte komma några BAT-slutsatser för deponering, utan BAT-slutsatserna ska endast användas vid en tillståndsprövning.

Vad händer då om en verksamhet både har deponering och t.ex. biologisk behandling i sin verksamhet? Då behöver verksamhetsutövaren veta vilken av verksamheterna som är den huvudsakliga IED-verksamheten för att veta om BAT-slutsatserna ska tillämpas i augusti nästa år. Detta eftersom BAT-slutsatserna ska följas om huvudverksamheten är avfallsbehandling. I det fall huvudverksamheten bedöms vara deponering ska endast hänsyn till slutsatserna tas vid en tillståndsprövning. Här väntar Sweco med spänning på de tre domar kopplat till deponering som huvudverksamhet eller inte som väntas komma från mark- och miljööverdomstolen inom kort…

Något annat som är viktigt att tänka på är den statusrapport för mark och grundvatten som ska tas fram. Om ni inte börjat med den är det hög tid nu då den ska vara klar i augusti nästa år!

Sweco besitter stor kompetens inom IED-området och har bl.a. hjälpt Avfall Sverige med att ta fram en vägledning gällande just BAT-slutsatser för avfallsbehandling (Rapport 2019:13).

I december 2023 ska BAT-slutsatser som avser avfallsförbränning inkluderande behandling av slagg/bottenaska från avfallsförbränning följas. Sweco har hjälpt Avfall Sverige med en vägledning även för dessa BAT-slutsatser (Rapport 2020:23).

Om ni och er verksamhet behöver hjälp med att tolka vilken som är er huvudsakliga IED-verksamhet, ta fram en statusrapport, se över vilka BAT-slutsatser som är aktuella för din verksamhet, om/hur ni uppfyller slutsatserna, om ni omfattas av utsläppskrav i form av begränsningsvärden eller inte m.m., tveka inte att höra av er till någon av nedan personer så hjälper vi till!

Sara Boström, 0725–263807 eller sara.bostrom@sweco.se

Mats Lindgren, 0734–126617 eller mats.lindgren@sweco.se

Sarah Ryderheim, 0768–654287 eller sarah.ryderheim@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.