Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Hantering av deponigas i mark – en het fråga

25 september 2019

Avfallsgruppens Åsa Strickland var inbjuden att tala på nätverket Renare Marks dag om Tillfälliga Upplag, Äldre Deponier och Lakvatten  och fick nöjet att prata om en av hennes passioner; Hantering av deponigas i mark – ett ämne som är viktigt ur både ett hälso- och klimatperspektiv. Deponigas utgörs till huvudsak av en blandning av växthusgaserna metan och koldioxid, vars utsläpp till luft är viktiga att begränsa. I blandning med luft kan deponigas vara explosiv. Det finns risk för att gasen kan ledas via ledningar och ledningsgravar till slutna utrymmen där en explosion kan komma att uppstå.

Sweco har spetskompetensen att utföra deponigasutredningar och föreslå lösningar för hur deponigasen bäst omhändertas och nyttjas istället för att läcka ut och bidra till klimatförändringar. Sweco utför riskbedömningar baserat på mätning och kartläggning av gasbildning och utsläpp av deponigas på och intill deponier. Frågan om deponigas i mark är en viktig aspekt att ta hänsyn till då frågan om exploatering av gamla deponier allt oftare dyker upp då våra städer växer och förtätas.

Renare Marks dag gästades av ett stort antal deltagare från kommuner, länsstyrelser, myndigheter, konsultbolag, avfallsbolag och byggbolag. Det märktes att frågan om gas i mark är en het fråga och intresset från åhörarna var stort och ledde till en bra diskussion.

Har ni funderingar på hur man ska hantera frågan om gas i mark så hör av er till Åsa på asa.strickland@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.