I huvudet på Andreas

Följ Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar från toppklimatmötet COP 24, Katowice i Polen.

Halvtidsvilan är slut. Hur går det?

10 december 2018

Måndagsmorgon har jag varit på ett par briefings med såväl BINGO-gruppen (dvs den samlade näringslivsdelegationen) samt WBCSD, som är den undergrupp som Sweco tillhör. Syftet var att uppdatera oss delegater på läget i förhandlingarna. Olika delegater följer olika spår i förhandlingarna och vissa nyckelpersoner är ”högre upp” i näringskedjan och har direktkontakt med sekretariatet och förhandlingsgrupperna. Det är viktigt med erfarenhet här för att kunna tolka den mängd signaler och komplexa utvecklingar som spelar ut sig under ett COP-möte.

Sammanfattningsvis är läget som följer:
Många av knäckfrågorna är de förväntade och de hänskjuts nu från de tekniska processerna till informella samtal och sedermera ministrarna. Dessvärre är det mycket som kvarstår när det gäller transparens, finansiering, klimatanpassning, teknologi och det som de flesta företag vill ha så stor klarhet som möjligt kring, reglerna kring utsläppsmarknaderna. Om inte dessa blir tydliga, långsiktiga och har en hög grad av sammankopplingsbarhet så riskerar man att utsläpp flyttar mellan marknader och det kommer antagligen leda till att utsläppen minskar någonstans, för att istället poppa upp på någon annan marknad. Detta riskerar att underminerar hela globala klimatarbetet och att vissa opportuna stater lockar till sig utsläpp pga kortsiktig ekonomisk vinning.

Den största clashen rörde det som ett flertal media fångat upp, nämligen hur förhandlingarna ska förhålla sig till den nya IPCC-rapporten. Fyra länder bildade allians kring en skrivning om att man ville ”take note” istället för ”welcome” den nya rapporten. Detta resulterade i stora och emotionella meningsskiljaktigheter och resultatet blev att en hel del andra framsteg ströks i samma text samt att frågan hänsköts till denna vecka.

Efter detta debaclet kommenterade LDC (Least Developed Countries) chefsförhandlare att betydelsen av detta ändå inte ska överskattas. Det viktiga är ju faktiskt hur rapporten används och tas upp i hela förhandlingarna, inte huruvida en symbolisk skrivning ska formuleras.

Mycket kvarstår inför vecka två och utgångsläget kunde vara bättre. Men också sämre. Förhoppningsvis har det polska ordförandeskapet lärt av hur fransmännen navigerade sista veckan i Paris under COP21. Den diplomatin var sannolikt helt avgörande för att man nådde fram till det färdiga avtalet. Något liknande behöver man upprepa nu.

Författare
Hållbarhetschef på Sweco med huvudsakliga arbetsuppgifter som omvärldsbevakning och affärsutveckling. Är även klimatanalytiker. Hjälper företag och organisationer med hållbarhetsstrategier. Föreläser om utvecklingen inom hållbarhet, smarta städer och klimat.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.