Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Hack4Sweden

5 mars 2015

Nästa vecka – 14-15 mars – går programmeringstävlingen ”Hack for Sweden 2015” av stapeln. Min kollega Rasmus Berglöf (systemutvecklare som arbetar med IT för Samhällsutveckling) har satt ihop ett lag från Sweco som kommer delta. Hack4sweden är en programmeringstävling som bygger på att deltagarna ska göra innovativa lösningar som baseras på öppen data från myndigheter. Läs mer om tävlingen här. Totalt är 16 svenska myndigheter med och arrangerar tävlingen, vars syfte är att öka intresset för myndigheternas öppna data och möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter baserade på dessa.

Rasmus har tidigare arbetat med IT och GIS som stöd för bland annat klimatforskning och miljöförvaltning. Rasmus har även hunnit med ett par fältsäsonger på Tarfala forskningsstation i Kebnekaisefjällen där arbetet främst går ut på datainsamling kring hur glaciärer och högalpin miljö förändras i och med förändringar i klimatet. Rasmus var med förra året i Hack4Sweden och då byggde hans lag en tjänst med arbetsnamnet ”Miljömålmedveten”. Lite kortfattat kan applikationen beskrivas som en tjänst som ger Sveriges invånare möjlighet att sätta sig in i, och möjlighet att påverka, arbetet med att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen. Detta skedde genom visualisering av data för indikatorer och förändring över tid i en karta, samt möjlighet att koppla detta till diskussioner och andra webbtjänster. Jag bad Rasmus svara på ett par frågor om Hack4Sweden:

manmedlampa

Varför ska Sweco vara med i Hack4Sweden?

Framförallt för att vi på Sweco skall vara med utveckla samhället, vi har ett mål att ligga i framkant när det kommer till samhällsbyggnad och samhällsutveckling och sitter på en väldigt bred kompetens i och med att vi jobbar mot väldigt många delar av samhället. När Sveriges myndigheter då utlyser en tävling i hur man kan använda deras data så är det ett perfekt forum för oss att visa upp oss och vad vi kan göra för myndigheter och samhället.

På vilket sätt är denna tävling kopplad till den smarta staden?                                                                                                                          

Det går att göra väldigt många kopplingar; en grundprincip för den smarta staden är att den vet hur olika samhällsfunktioner bör fungera och vad som bör ske när. Detta kan man uppnå med hjälp av all den information som finns insamlad av myndigheter och kommuner. Problemen är dock många hela vägen ifrån datainsamling via bearbetning till att använda informationen på ett effektivt sätt. Vi på Sweco besitter förmågan att sy ihop alla dessa delar till en stor nytta och i och med vår bredd (verksamhetskunskap) och sammarbete mellan bolag bör vi även kunna knyta samman tillsynes orelaterade datakällor till ännu större nytta.

Varför arbetar du med det här – var finns utmaningarna som lockar dig?  

Finns det något mer motiverande än att veta att man gör nytta för andra? I stort tycker jag att varje litet projekt vi gör för att påverka människors beteenden och känsla av att samhället är rättvist och fungerar som det ska är väldigt viktigt. Det finns i vårt arbete oändligt med utmaningar och förutom alla tekniska programmeringsutmaningar jag stöter på en vanlig arbetsdag så är en av de största utmaningarna att vi bär ett stort ansvar. I och med att det arbete vi gör kan påverka så otroligt många människor, oavsett om det är utbyggnad av tunnelbanan eller utredning av en kommuns cykelstrategi, så finns det stora konsekvenser om vi misslyckas. Detta är dock det som skapar en stor belöning i slutändan.

Vad är utmaningarna för den smarta staden?

Jag ser en stor utmaning i att vi som är med och bygger staden och planerar för framtiden måste veta och se vilka delar vi skall knyta ihop och vilka olika typer av information som kan användas för att skapa en nytta. Jag har även jobbat med integritetsproblem i bostäder där de boendes användande och livsstil registreras och mäts, och det är en stor utmaning att få medborgarna att acceptera att en dator vet när deras gardinger är nerdragna eller när de har tvättmaskinen igång. Om den smarta staden skall ha koll på vad alla gör hela tiden så måste medborgarnas tillit till att informationen används på rätt sätt vara väldigt stor.

 Vill du veta mer om Hack4Sweden – nedan finns några länkar:

www.hackforsweden.se

facebook.com/hack4sweden

twitter.com/hackforsweden #hack4swe

youtube.com/user/hackforsweden

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.