Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Gott slut och gott nytt år!

19 december 2019

 

Ett gott år lider mot sitt slut – 2019!  
Varje tid på Sweco har sina aktuella frågor och vår erfarenhet växer! Varje dag innebär utveckling och nya utmaningar som vi finns för att lösa!

Lite historik utifrån perspektivet Sweco Energy Strategies och paketlösningar med spets i framkant vi pysslat med och initierat under åren;

2011 – Energiförsörjning i SymbioCity-projekt

2012 – Uppstart av tjänster för kommunala energiplaner. IKT för stadsplanering för Teknikföretagen

2013 – Energigasutredning gällande miljövinster och konkurrenskraft, för Svenskt Näringsliv

2014 – Tillsammans med branschens aktörer presenterar vi en utrullningsplan för vätgastankstationer i Sverige

2015 – Scenarier för gasanvändningen i Sverige för Energigas Sverige

2016 – Sveriges första handlingsplan för fossiloberoende fordonsflotta i samarbete med ett 70-tal aktörer. Rådgivare i förvärvsprocessen av Gasnätet Stockholm.

2017 – Stöd för klimatfärdplan 2050 för Stockholms Läns Landsting. Rådgivare i förvärvsprocessen av Eon lokala värmelösningar.

2018 – Energiförsörjning elbussutredning Stockholm för SL. Är delaktiga i flertalet Due Diligence-uppdrag inom bolagsförvärv på den nordiska energimarknaden. Leder utvecklingen av Uppsala Kommuns Energiprogram 2050.

2019 – Vi är med och förbereder depåer för elbussar, skriver en implementeringsplan för e-mobilitet i ett varmare land. Börjar säga CCU om Power to Gas, får uppdrag inom konsumtionsbaserade utsläpp och CCS. Uppdrag inom förvärvsprocesser fortsätter i hög takt.

2020 – Vi fortsätter i samma anda med högsta kvalitet, marknadsförståelse och nyfikenhet för vad nya energilösningar kan innebära för nytta för omställningen av energi- och transportsystemen!

Med tillönskan om ett gott nytt 2020!
Cecilia Wallmark med team

Författare
Dr. Cecilia Wallmark är gruppchef på Sweco Energy Strategies, en specialistgrupp på Sweco som arbetar med strategisk energiplanering, energieffektivisering och förnybar energiförsörjning i en bredare kontext. Konsulterna i gruppen bidrar både som processledare och som experter i typiska projekt. Cecilias personliga drivkraft är att arbeta för en framtid med mer hållbara energi- och transportsystemlösningar. *** Dr. Cecilia Wallmark leads business development in energy planning, energy efficiency and energy supply with the overall goal being to methodically drive processes from energy investigations of current location to realization of visions for energy solutions. Typical projects include fuel strategies and implementation of infrastructure for hydrogen, gas and electric vehicles, creation of research platforms for energy system analyzes, and regional energy plans involving local actors. Dr. Cecilia Wallmark has worked with hydrogen based energy system analyses since 1999 and is today the lead of the Sweco Hydrogen Team.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.