Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Good Tech – konferens och vägval?

24 oktober 2019

Förra veckan gick konferensen Good Tech Conference av stapeln i Sundsvall. Konferensen är enligt deras egen hemsida ”Norrlands största konferens inom IT och digitalisering”. Årets tema var ”Intelligens”, vilket känns som ett aktuellt tema, inte minst efter att ha lyssnat in på årets föreläsningar.

Först ut att inleda konferensen var Fredrik Löfgren, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med roboten Elsa (en av tolv robotar på Fredriks laboratorium) på ett roligt sätt pratade om möjligheter och utmaningar med AI och robotar. Han balanserade bra mellan skratt och allvar, för visst är det så, att med möjligheterna med tekniken kommer också ett ansvar. I mångt och mycket genomsyrade detta en stor del av budskapet på konferensen, och tycker jag mig höra, även i samhället i stort. Det vill säga vikten av att inte bara följa med i teknikutvecklingen som sker, för att det går att göra, eller för att tekniken är cool och rolig – utan att faktiskt ta ett ansvar och styra teknikutvecklingen så att vi får de nyttor som vi vill att digitalisering och ny teknik ska ge.

Roboten Elsa

Att det ligger rätt i tiden märkte jag och min kollega för några veckor sedan när vi fick det roliga uppdraget att genomföra en workshop med en kommun i södra Sverige, som önskade diskutera just det, hur skriver man en handlingsplan för en smart stad, så att den hjälper oss att styra mot nyttorna – i detta fall utpekat – Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Ja! Precis så ska man använda tekniken. Tekniken och digitaliseringen är en möjliggörare för att komma åt flera av de utmaningar som vi står inför – och då inte minst klimathotet. Men vi kommer inte lösa de utmaningarna bara genom att ”införa teknik”. Vi måste lära oss förstår hur den ska implementeras för att skapa de här nyttorna.

De globala hållbarhetsmålen – ett exempel på mål vi kan styra mot när vi villa arbeta nyttodrivet istället för teknikdrivet.

För i digitaliseringens utmaningar ligger inte endast det att teknikutvecklingen går fort. I utmaningen finns också att vi behöver förstå hur vi ska använda tekniken för att den ska ge nyttorna. Det kommer inte, som ni ju redan vet, räcka med att digitalisera våra sätt att lösa saker idag. Vi måste hitta helt nya sätt att göra detta, och för att verkligen göra det måste vi lära oss att samarbeta på ett helt nytt sätt. Vi måste samarbeta över discipliner, över branscher, över traditionella silos och barriärer. I det framtida samhället kommer tekniken vara en integrerad del, men inte bara den – företag, industri och medborgarna kommer vara mer integrerade i staden än vad de är idag. Vi kommer behöva skapa lösningar som sammanför olika aktörer – för att nå våra mål kring effektivisering och lättillgänglighet och för att hushålla bättre med våra resurser.

Så för att summera – konferenser är bra inte minst av den anledningen – att vi skapar nya nätverk, får nya sätt att se på våra vardagliga problem. Det är också bra att få en inblick i den teknikutveckling som sker på så många håll – inom samhällsbyggnadsbranschen, inom industrin, inom spelbolagen. Det hjälper oss att förstår hur vi behöver vara med och styra utvecklingen mot nyttorna. För som Elin Häggberg, föreläsare och bland annat grundare av bloggen och poden Teknifik sa när hon avrundade konferensens första dag – människan är van att införa ny teknik, och att gå in och ta konsekvenserna av det sedan, att åtgärda det som blev fel i efterhand. Men med AI och den utveckling som sker nu kanske vi inte får den möjligheten, att backa och göra om. Så vi måste tillsammans anstränga oss för att få det rätt från början.

Jenny Carlstedt och Linda Gustafsson, båda från Sweco, på plats i fantastiska Sundsvall och på konferensen Good Tech Conference.

Jag ställde några frågor till Linda Gustafsson, som idag arbetar på Swecos kontor i Sundsvall. Hon är också en av de som är med och arrangerar konferensen, och har varit det under flera år. Linda modererade i år spåret ”Smarta samhällen” ett pass med flera intressanta föreläsningar om bland annat ledarskap i förändring, digitaliseringens möjligheter och utmaningar i samhällsbyggnadsprocessen, cyberbrott, blockkedjor och regeringsuppdraget som DIGG nyligen fick kring möjligheterna med AI.

Linda, vad är Good Tech för dig?

Det är teknik som används för att göra bra saker. Det kan vara allt från att bygga ett hållbart samhälle genom parametrisk design till att göra det enkelt att vara skattebetalare i Sverige eller att vabba. Ja det finns många bra exempel redan idag men också nya som vi fått se glimten av på konferensen.

Good Tech Conference lockar många besökare, både lokalt och långväga ifrån. Vad är det som gör att konferensen fortsätter vara relevant, med tanke på att den funnits i över 3o år?

Good tech conference är IT-konferensen som tidigare hette Sundsvall 42 och som förra året bytte skepnad till Good tech conference. Jag tror det finns ett behov av att träffas och prata om utveckling. Att inspireras av varandra, ger både mod, inspiration och framtidstro.

Vad är ditt medtag från årets konferens?

Att intelligens inte bara finns i tekniken utan även i hur vi utvecklar den. Det blir allt tydligare att vi måste bryta mot normer och vara väldigt inkluderande när vi utvecklar ny teknik för att den ska bli just intelligent, men också bidra till hållbarhet.

Lyssna också på Lindas pod för mer exempel på Good Tech: https://poddtoppen.se/podcast/1477726466/good-tech-pod

och konferensens pod inspelad av Killander & Björk:
https://www.killanderobjork.se/good-tech-conference-2019/

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.