Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Gammal flisdeponi innehåller stora mängder gas

23 september 2020

Gasproblematik vid exploatering börjar bli allt mer uppmärksammat när gamla industritomter köpts upp för att anlägga bostäder, skolor, hotell mm. Så var även fallet i Gjøvik, Norge, där det under markundersökningen påträffades metangas i borrhålen. 

 Gasmäting och gaspumpning på Huntonstranda, Gjøvik.  Foto: Jenny Kivistö.

Fastigheten var sedan länge känd för att vara ett område där träindustrin verkat under lång tid. Flis och virke hade deponerats ned till 4 meter under markytan. Vid syrefria förhållanden i marken hade det organiska materialet (flisen) brutits ned och bildat metangas. Metangas kan vid tillräckligt hög koncentration (över 5%) och flöde i marken innebära en risk att vistas i byggnader på området. 

Sweco kopplades in och utförde en riskklassning av området enligt modifierad Wilson-Card klassificering (se referenser nedan). Halter upp till 50 % metan påträffades och metangasflöden upp till 300 liter/timme uppskattades finnas i marken. Det visade sig att området låg i högsta riskklass och att byggnation inte är lämplig på marken. Gasrisken måste först minskas eller byggnation ske minst 1 meter ovan mark för att möjliggöra fri ventilation av gasen. Dessutom krävs byggnadstekniska åtgärder. 

Hur kommunen, som numera äger marken, ska gå vidare i frågan är ännu inte beslutat. Fortsättning följer… 

Referenser 

CIRIA C659/C665 – Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings, London 2006  

CIRIA R131 – The measurement of methane and other gases from the ground, London, 2005 

NHBC, Guidance on Evaluation of Development Proposals on sites where methane and carbon dioxide are present. National House-Building Council, RSK Group, Report ed 4, March 2007. 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.