Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Frukostseminarium RE:Source

3 juni 2016

Igår deltog jag på ett frukostseminarium som RE:Source anordnade i Göteborg. RE:Source är en forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet som finansieras av Energimyndigheten. Målet är att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. RE:Source arbetar inom tre områden: Resurseffektivt samhälle, Hållbar materialförsörjning och Hållbart energisystem. Mer information finns på RE:Sources hemsida resource-sip.se.

Under seminariet presenterades satsningen och hur det är tänkt att målen för RE:Source ska uppnås. Vi deltagare fick möjlighet att ställa frågor och dessutom fick vi möjlighet att träffa andra intresserade aktörer för att knyta kontakter inför kommande projekt. RE:Source anordnar fler frukostseminarium i landet.

Möjligheten finns nu för svenska aktörer att söka bidrag för att genomföra projekt som gynnar innovationsområdet. Det ska bli spännande att se vilka projekt som drar igång. Passa på att söka bidrag! Vi på Sweco har många idéer och samarbetar gärna, kontakta oss för att få stöd i att söka bidrag eller genomföra projekt tillsammans med oss.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.