Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Framtidens Parkering- ny teknik löser gammalt problem

28 oktober 2020

Parkering. Vi älskar att hata just parkering. Få områden berör medborgares hjärtan och känslor så mycket. Det är även en utmaning för en kommun att besluta om hur den befintliga parkeringskapaciteten ska fördelas. Vilka ska prioriteras och vad ska det kosta att hyra stadens mark under begränsad tid? För det är helt klart en inkomstbringande verksamhet för en kommun. Enbart gatuparkering för Stockholms Stad genererar ett överskott om ca 1 miljard kr, per år. Många privata bolag drömmer om sådana marginaler- kan de bli bättre?

Med tanke på det stora flödet av pengar är det märkligt det inte skett någon större teknisk utveckling för hur avgiften betalas eller hur övervakningen utförs. Tills de senaste åren. Jag väljer Stockholms Stad som exempel.

I samband med en digitalisering av stadens parkeringssystem och en kraftig expansion av avgiftsbelagda områden är det intressant att utforska nya tekniska lösningar. Framförallt innovationer med förmåga att övervaka stora geografiska ytor som komplement till dagens patrullerande p-vakter.

Staden utlyste därför en innovationstävling där marknaden fritt fick föreslå innovationer för gatuparkering. Från Europa kom en stor variation av förslag som drönare, sensorer, ANPR, lidars kopplade till centrala eller lokala WiFi nät. Vinnare blev bilar med kameror och lidars monterade på taket. Kameror läser av parkerade bilars nummerskylt och lidars digitaliserar information om parkeringsmiljön. Så med samma tekniska lösning kan en stad sköta P-övervakning och erbjuda värdehöjande tjänster som lediga parkeringsplatser, räkna antal fordon per gata, hitta nedklottrade vägskyltar osv. Smart.

2 scan cars -vinnande leverantörer Parkling och Brickyard- pågående försök i Årsta 2019. Källa: Stockholms Stad

Genomförda försök med scan cars i Stockholm visar att ca 85 av 100 parkerade fordon kan läsas av och ca 300-500 fordon per timme. En bra lösning till rimlig investering. Resultaten blir bättre i ytterstaden än i city beroende på bredare gator, bättre GPS täckning och mindre dubbelparkerade fordon. Med digitala kartor, s.k. ”heat maps” syns gator där flest förare felparkerar och därmed kan p-vakter allokeras där de som mest behövs. En smart lösning i en smart stad.

Rent logiskt kan en scan car övervaka samma geografiska yta väsentligt snabbare än en gående p-vakt. Det kan även Daniel Helldén (trafikborgarråd i Stockholms stad) skriva under på. Ett grönare alternativ är dock Köpenhamns Stad som precis genomfört en upphandling för cyklande p-vakter. Oavsett lösning krävs att stadens regler för gatuparkering är digitaliserade, korrekta och aktuella i en samlad databas. Det är den största utmaningen, det är en ohemuligt problematisk process att uppdatera den befintliga digitala parkeringskartan med ca 40 000 lokala trafikföreskrifter. Och det saknas en riktigt bra – dvs kostnadseffektiv – lösning på hur det ska gå till. För en databas med korrekta regler ÄR grunden för all teknisk innovation.

Med digitalisering och ökad kunskap om parkeringsbeteendet öppnas dörren för fler intressanta test. Genom att veta antal parkerade bilar på en gata, ”data per gata”, kan dynamiska parkeringsavgifter som varierar efter behov baserat på stadens mål om 15% lediga platser testas. Eller tänk vad smidigt att kunna skicka en p-bot direkt till fordonsägaren baserat på data från en automatiserad teknisk lösning. Även om målet borde vara att ingen förare ska parkera fel.

Sammantaget finns här en stor potential för samtliga kommuner i Sverige med ansvar för gatuparkering att effektivisera sin parkeringsverksamhet. Det finns dock några utmaningar att lösa först. Som vilken noggrannhet krävs för positionering av ett parkerat fordon? Inte helt trivialt att nå en noggrannhet på 1 cm i en stad. Och så klart, en och annan paragraf i regelboken behöver justeras. Men ytterst handlar det om att visa invånarna att staden använder kommunala skattepengar på ett effektivt sätt och är lyhörd för nya lösningar. Så varför inte införa cirkulerande scan cars i ytterstaden kompletterat med cyklar i city? Så kan dagens regerande mästare i p-böter blir morgondagens mästare i digitala trafikregler.

./. Thomas Sjöström, Sweco. Projektledare för Innovationstävling ny teknisk lösning för gatuparkering.

Författare
Jag är civilingenjör inom kommunikation och transportsystem och har 17 års yrkeserfarenhet inom transportområdet från olika roller både som konsult och kommunal tjänsteman. Jag drivs av att validera nyttan av innovationer och att införa praktiska lösningar som är till nytta för användaren, staden och företag. Genom yrkeslivet har jag arbetet inom smart stad och digitalisering av transportsystemet på både strategisk och operativ nivå.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.