Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Framskjuten tidplan för ”Möjligheternas byggregler”

28 maj 2021

Boverket skickade i december förra året ut en remiss; Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler. Synpunkterna i remissvaren var många gällande den nya regelmodellen som presenterades. Det fanns en oro att förslaget inte har utretts tillräckligt väl i bullerfrågan. I värsta fall kanske det innebär en möjlighet att bygga sämre avseende akustik, snarare än att skapa de positiva möjligheter som Boverket vill åstadkomma med förslaget. Boverket har lyssnat in remissvaren bra och skjuter nu fram tidplanen för att på så sätt kunna utreda frågan mer. Vad tänker ni om det? Tror ni att förslaget kommer att genomgå stora förändringar?

Läs nyheten här:

Boverket lyssnar till remissinstanserna och ändrar tidplanen för projektet Möjligheternas byggregler – Boverket

Författare
Saga Hävermark är akustiker på Sweco sedan 2019. Hon har en civilingenjörsexamen inom miljö- och vattenteknik från UU och fastnade under utbildningen extra för akustik. Hon har tidigare arbetat kommunalt med bullerfrågor rörande dels åtgärder i befintlig miljö, dels buller i stadsplanering. Saga brinner extra för samhällsbuller och ser det som en självklar hållbarhetsfråga. Att hon gillar akustik är ingen överdrift; när hon inte jobbar sitter hon oftast bakom sitt trumset och skapar musik eller är ute med hunden Buller.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.