Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Förnyelsebarenergiproduktion – går det att komma längre?

11 april 2019

I princip dagliga larmrapporter om klimatet nämner energi och att vi måste göra mer. Hur mycket har vi gjort och kan vi göra mer? Att ersätta fossila energikällor med förnybar energi är fullt möjligt idag. Tekniken finns. För att övergången ska ske snabbare måste vi hitta sätt att ändra attityden till förnybar energi. Tekniska lösningar, som energilagring, är också viktiga för att kunna integrera förnybar energi i den energi som används – främst för transport men även för uppvärmning – det är jag personligen övertygad om. 

Ökad användning av förnybara energikällor är nyckeln till att minska de globala koldioxidutsläppen

Sätten på vilka vi producerar energi idag är ett arv från den industriella revolutionen. Först kol, sedan olja och gas, revolutionerade transportindustrin och den industriella processen, för att senare även nå hushållen i form av elanvändning, uppvärmning och transport. Det nya energisystemet medförde en del oanade konsekvenser, främst genom förbränningen och utvinningen av de fossila bränslena. För fyrtio år sedan började vi inse vidden och allvaret av den inverkan som vår energianvändning och energiförsörjning har på vårt klimat.

Och här står vi idag. Det finns exempel på mycket framgångsrika länder när det gäller förnyelsebar energiproduktion. Vi själva exempel, dvs Sverige, har en hög andel. Våra grannar, Norge, har en än högre andel. Costa Rica har högst om man ser till produktion och användning av el inom landet. Nyheten om att ha ”kört” landet på enbart förnyelsebar energiproduktion i 300 dagar kom här för någon månad sedan. Men nu när det uppenbarligen går – varför används inte förnybar energi i större utsträckning än vad det gör? Nu är förutsättningarna annorlunda i Costa Rica, men i alla fall, dom kan ju.

Det snabba enkla svaret är pengar och “NIMBY” (Not in My Back Yard). Vi har tekniken för förnyelsebar energiproduktion (visst den kan utvecklas mer, framförallt inom lagring). En del teknik är förhållandevis dyr i dag – men räknat över investeringens livslängd om investeringen bidrar till att minska miljöpåverkan – då är det inte dyrt. NIMBY är en minst lika viktig faktor. Många mer vindkraftverk, flera kraftledningar, gärna det men inte så att jag ser dem! Det är en också en betydande faktor.

Mina brittiska kollegor har i dagarna levererat en rapport i ämnet, det är först och främst inte en ingenjörsrapport, meningen är att många skall kunna läsa och ta till sig, spendera gärna lite tid med den.

Kom ihåg att du kan hjälpa till redan idag när det gäller energiförsörjningen. Eftersom sol och vindel är svårt att lagra så hjälper det om du väljer att göra mer energikrävande saker en bra energidag, dvs en blåsig solig dag istället för en dålig – en dimmig grå. Det bästa är att inte göra av med energi alls men om det skall göras, välj en bra energidag!

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.