Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Europas största koppargruva elektrifierar

13 april 2019

Den 12 april bjöd Boliden in till invigning av en ny elektrisk drivlina för gruvtruckar i sin gruva Aitik i Gällivare. Drivlinan är ett pilotprojekt för att öka elektrifiering och minska behovet av fossila bränslen i form av gruvdiesel i gruvan.

Drivlinan, som till en fjärdedel är finansierad med forskningspengar från Energimyndigheten, är en 700 meter lång kontaktledning som används för att transportera gruvtruckar upp ifrån gruvan. Gruvtruckarna är utrustade med både dieselmotorer och kontaktledare som gör att de kan drivas med el. Elektrifiering i hela gruvan är inte möjlig på grund av ändrade körvägar vart efter gruvbrytningen förflyttas.

Boliden har också undersökt möjligheten till batteridrift, men storleken på batterierna gör att det är svårt att få driften lönsam. Den höga investeringskostanden och konstanta produktionen i gruvan gör att det blir för dyrt att ha gruvstruckarna stillastående under laddningstiden. De stora vikterna och antalet drifttimmar gör också att slitaget på eventuella batterier blir för högt. Elektifiering av vissa sträckor ansågs därför vara den mest genomförbara lösningen med dagens teknik.

Med hjälp av den nya drivlinan minskar Boliden sitt dieselbehov med 830 kubikmeter per år. Detta utgör 3 procent av den totala dieselanvändningen i gruvan. Boliden understryker dock att detta är ett pilotprojekt och att den totala potentialen för elektrifiering av gruvan skulle kunna halvera dieselbehovet.

Utmaningarna med projketet har varit den korta leveranstiden, från att medel tilldelats och projektet antagits så var projekterings- och uppförandetiden ungefär ett år. Det innebär ett effektivt projektutförande och projketering. Projektet är resultatet av ett samarbete med Boliden, ABB som ansvarat för elektrisk utrustning, CAT som tillverkar gruvtruckar och Energimyndigheten.

Boliden är ett av de företag som står bakom gruv- och mineralbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Färdplanen, som har tagits fram inom initiativet Fossilfritt Sverige beskriver en rad åtgärder som gruvbranschen kan vidta för att minska sin klimatpåverkan. I Färdplanen beskriva elektrifiering och övergång till biodrivmedel som viktiga åtgärder för att bli fossilfria.

Sweco har kvantifierat åtta av de färdplaner som tagits fram inom Fossilfritt Sverige. I sammanställningen uppskattas elektrifiering av industri och transportsektorn öka elbehovet i Sverige med cirka 30-40 TWh till år 2045. Motsvarande siffra för biodrivmedel är en ökning med 80-90 TWh.

Sweco har kvantifierat färdplanernas behov av el och bioenergi år 2045, på uppdrag av Svenskt Näringsliv

 

Gruvbranschen omfattas dessutom av ändringar i Regeringens vårbudget som presenterades i veckan. Regeringen presenterades redan i februari ett förslag till så kallad grön skatteväxling som innebär att skatteundantagen i energi- och koldioxidskatten som gruvnäringen har för gruvdiesel plockas bort. Detta höjer gruvornas bränslekostnader för gruvdiesel.

Vill du veta mer om elektrifering, färdplaner för fossilfri konkurrenskraft eller regelverket för energiskatt? Kontakta oss på Sweco så berättar vi mer!

Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.