Agera nu! Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

EU-ordförandeskapet: Portugal övertar klubban, prioriterar hållbarhet

10 januari 2021

Första halvåret 2021 håller Portugal i EU:s ordförandeklubba. De har utlovat en starkt hållbarhetsinriktad agenda, som i mycket bygger på det föregående tyska ordförandeskapet.

I fokus är att understödja en hållbar återhämtning av den europeiska ekonomin. Portugal trycker också på vikten av att hitta synergier mellan den digitala utvecklingen, innovation och hållbarhetsarbete.

Portugals fokusområden är:

  • Facilitera övergången till en konkurrenskraftig, fossilfri och CO2-neutral ekonomi samt gynna hållbar tillväxt och cirkulär ekonomi såväl som innovation av, och säker tillgång till, energiförsörjning.
  • Prioritera implementeringen av EU:s Gröna Giv (Green Deal) med fokus på hållbar ekonomisk återhämtning.
  • Få igenom EU:s första klimatlag, som innebär att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent 2050, samt säkra det gemensamma målet att minska EU:s klimatpåverkan med minst 55% till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.
  • Gynna innovation, digital transformation och hållbar hantering av landsbygdens naturresurser samt prioritera det fortsatta förhandlingsarbetet kring EUs gemensamma jordbrukspolicy.
  • Belysa utvecklingen av den blå ekonomin genom den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken, samt stödja hållbar användning av havets resurser.

Inledningsvis kommer Portugal att fokusera på att implementera den nya budgetramen 2021-2027 (vars målsättning är att 30% av medlen ska gå till klimatarbete och hållbar utveckling) och administrera det €1.8 trillioner stora stimulanspaketet NGEU (Next Generation European Union) för att mildra pandemins effekter.

1 juli efterträds Portugal av Slovenien och 1 januari 2021 av Frankrike, följt av Tjeckien och Sverige.

Mattias Goldmann & Helge Wilk


Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.