Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

EU-krav på energieffektiva produkter kompletteras med krav på resurseffektivitet

22 oktober 2018

EU-kommissionen införde 2009 Ekodesigndirektivet som ställer krav på produkters energiprestanda. Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Tidigare har framförallt produktens energianvändning i användarfasen varit den största anledning för att en produkt fått ekodesignkrav. EU:s paket om cirkulär ekonomi innebär dock att EU-kommissionen går vidare och inför nästa steg av produktkrav, krav på resurseffektivitet, återvinning och reservdelar inom ramarna för EU:s arbete inom ekodesign.

Översikt över hur EU:s arbete inom ekodesign påverkar energieffektiviteten hos produkter på Europeiska marknaden

Efter drygt åtta års arbete är närmare 30 produktgrupper reglerade och det är det nu dags för fler krav gällande andra aspekter. Paketet om cirkulär ekonomi pekar på just ekodesigndirektivet som ett viktigt verktyg för att minska resursanvändningen och öka möjligheterna till en mer cirkulär ekonomi. Under hösten 2018 pågår nu förhandlingar inför reviderade och uppdaterade krav för produktgrupperna tvättmaskiner, diskmaskiner, kylar och frysar för hushåll, samt på TV och belysning. För alla dessa produktgrupper föreslås nya krav i ekodesignförordningarna som utgår ifrån resurseffektivitet. De uppdaterade kraven föreslår bland annat:

  • Att produkter ska vara tillverkade så att de är lätta att plocka isär så att komponenter kan bytas ut och återvinnas
  • Att tillverkare ska säkerställa att reservdelar finns tillgängliga i 7 år efter att produkten slutar tillverkas
  • Att tillverkare kan leverera reservdelar inom 3 veckor
  • Att tillverkare ska kunna ge information om hur produkter är sammansatta och hur de repareras
  • Att tillverkare ska ge information om olika kemikalier som finns i produkten
  • Att plastdelar större än 50 g ska märkas ut

Sweco stöttar under våren och hösten 2018 Energimydigheten med att utvärdera hur de nya kraven påverkar aktörer på den svenska marknanden. Läs mer om de nya reurseffektivitetkraven i EU:s ekodesignförordningar här: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/ekodesign-energimarkning-och-ce-markning/ekodesign/resurseffektivitetskrav/

 

Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.