Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Ett stort kliv framåt för elbilar med vätgasdrift

29 augusti 2017

Nyligen gick projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC) av stapeln där projektdeltagarna Toyota, Hyundai, AGA, Vätgas Sverige och SWECO möttes för ett startmöte i mitten av augusti. NHC syftar till att stärka infrastrukturen för vätgas i vägtransporter där AGA bygger ut med tankstationer samt vätgasproduktion i Sverige. För att undvika det uttjatade ”hönan och ägget”-momentet har Toyota och Hyundai i samma veva garanterat projektet ett stort antal bränslecellsbilar (tidigare har främst andra marknader prioriterats av biltillverkarna) som säkrar en omsättning av vätgas.

I dagsläget är det fortfarande väldigt glest mellan vätgasmackarna i Sverige vilket försvårar användandet av bränslecellsfordon för svenska aktörer och privatpersoner. Inom projektet förväntas åtminstone åtta tankstationer tillkomma. Med dagens fyra samt två kommande inom andra projekt når vi upp till minst 14 stycken till 2020. Exakt placering för dessa tankstationer är inte helt spikade och diskussioner pågår för närvarande med ett flertal aktörer, publika såväl som privata, om möjlig lokalisering.

Med detta projekt tar elektrifiering av vägtrafiken ett stort kliv framåt i Sverige och förhoppningsvis blir utsläppsfria och tysta fordon ett vanligt inslag på vägarna längre fram.

 

För mer information om placering av vätgastankstationerna och bränslecellsfordonen, kontakta:

Geert Schaap, projektledare Sweco (geert.schaap@sweco.se)

Farzad Mohseni, Sweco (farzad.mohseni@sweco.se)

Cecilia Wallmark, Sweco (cecilia.wallmark@sweco.se)

 

 

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.