Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Ett samtal om AI och risker

7 december 2020

Arvid Nelehag är med i Swecos expertnätverk inom smarta städer och samhällen och arbetar med framtidens smarta VA. AI öppnar upp för stora möjligheter att hantera data, och vara ett stöd i framtidens planering och underhåll, av såväl VA-infrastrukturen i staden som andra delar inom samhällsplanering. Dock ska all ny teknik så klart används klokt, den behöver testas och utredas och implementeras med sunt förnuft. Nedan finns en länk till ett samtal mellan Arvid och en av våra samarbetspartners om risker med AI som en del av samhällsplaneringen, vad behöver vi tänka på när vi investerar i AI?

Titta och lyssna in här.

På Sweco planerar vi framtidens smarta städer och samhällen, platser som ska vara trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i. Tekniken är en möjliggörare som sannolikt innehåller svaret på flera av våra städers och samhällens framtida utmaningar. Men vilka risker finns med ny teknik? Lyssna in på ett samtal mellan en av våra smarta städer experter, Arvid Nelehag, och Leonard Johard från Calejo Industrial Intelligence som är en av våra samarbetspartners när vi utvecklar framtidens smarta VA. Samtalet handlar den här gången om risker med artificiell intelligens – kommer den ta över våra städer?

Vill du veta mer?

Kontakta Arvid Nelehag på mail eller telefon: 072-710 07 81

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.