Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

ESRI Shapefil påväg ut och in kommer OGC Geopackage

5 oktober 2020

Många av er som arbetar med kartor är väl i fund med att Shapefilen är GIS-världens standardfilformat vid utbyte av vektorbaserade kartdata. Filformat finns tillgänglig via Öppna Data på Geodataportalen från flertalet myndigheter. Shapefilen som är utvecklad i början av 90-talet av världsledande ESRI har flertalet brister/restriktioner när det kommer till formatering, filstorlek etc. I samband med att Lantmäteriet ändrar sina kartprodukter kommer de att sluta tillhandahålla produkterna i Shape (och MapInfo TAB) format fr.o.m tredje kvartalet (Q3) 2020. Istället kommer produkterna ha utbytesformat OGC Geopackage. Enligt tidplanen kommer projektet vara helt genomfört Q1 2021.

Läs mer om Lantmäteriets nya produkter här.

Vad är Geopackage?

Vad betyder detta för dig som jobbar med Lantmäteriets produkter?

Detta betyder att produkter som GSD-Fastighetskartan topografi kommer kallas Topografi, och finnas tillgänglig i Geopackage-format. Geopackage beter sig annorlunda från Shape på flera sätt – då formatet är baserade SQLite kan det påminna om ESRI Geodatabase. Filformatet är som ett bibliotek – vilket kan lagra vektordata men även raster, scheman och metadata. Vilka kan öppnas med GIS-världens vanligaste programvaror såsom ArcMap/ArcGIS Pro och QGIS.

Några av fördelarna med Geopackage kontra Shape är:

  • Kan lagra flera olika objekttyper (punkter, polygon, ytor)
  • Består endast av en fil istället för flera (.shp, .dpf, .prj osv)
  • Kräver ett koordinatsystem definierad för vektordata
  • Är en öppen standard som utvecklas och styrs av OGC likt WMS, WFS, GML m.fl.
  • Ingen 2GB begränsning
  • Ingen bokstavsbegräsning på kolumnnamn
  • …och många fler

Geopackage har generellt bra prestanda och kan användas likt shapefiler till flera analyser. Ifall du hämtat eller får en Geopackage (.gpkg) fil kan du öppna den som likt en Geodatabase i ArcMap samt ArcGIS Pro.

Du kan även skapa Geopackage-fil i ArcMap/ArcGIS Pro med ’Create SQLite Database’ funktionen och välj ’Geopackage’ under Spatial Type.

Framtiden

Ingenting är bestämt, dock kan vi i framtiden vara beredda på att flera myndigheter kommer följa Lantmäteriets spår i att ersätta shapefilen till Geopackage som utbytesformat. Sweco är även återförsäljare av Lantmäteriets produkter, kontakta maps@sweco.se för att veta mer om vilka produkter vi säljer från Lantmäteriet.


.

Författare: Daniel Morosini, Geodata-manager

daniel.morosini@sweco.se

Författare
Författaren ingår i Swecos team inom IT för samhällsutveckling

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.