Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Energiskatten höjs 2018

1 december 2017

Regeringen beslutade i veckan att fastställa energiskatten för 2018. Energiskatten på el höjdes med 0,6 öre/kWh och landar på 33,1 öre/kWh från 1 januari 2018. Att energiskatten höjs är en del av indexeringen av energiskatten som sker årsvis, men också ett led av energiöverenskommelsen som slöts 2016. Energiskatten höjdes 2 gånger under 2017 till 29,5 öre/kWh från 1 januari 2017 och till 32,5 öre/kWh från juli 2017. Läs om beslutet om energiskatt för 2018  här.

Viktigt att tänka på är också följande förändringar i energiskattelagstiftningen:

  • Från 1 januari 2018 så flyttas skattskyldighet från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Det innebär att energiskatten debiteras på elnätsfakturan istället för elfakturan som tidigare.
  • Tillverkande industri och datorhallar har fortfarande rätt till lägre skatt, 0,5 öre/kWh. Detta motsvarar ett avdrag med 98,5% på skatten och kan motsvara miljontals kronor per år för en medelstor industri.
  • Från 1 januari 2017 erhålles lägre energiskatt endast genom att i efterhand ansöka om återbetalning från Skatteverket eller genom att ansöka om att bli frivilligt skattskyldig. Som skattskyldig redovisar företaget själva energiskatt direkt till Skatteverket i deklarationen. På så sätt minskar kapitalflöden och utgifter för elförbrukning.

Kontakta oss på Sweco om du vill veta mer om den nya lagstiftningen, behöver utreda vilken redovisningsform som passar ditt företag eller rådgivning kring energiskatt och hur man ska redovisa. Vid frågor kontakta:

Emma Wiesner, energimarknadsanalytiker, emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.