Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Energilager

21 augusti 2015

Energilager omnämns med jämna mellanrum i denna blogg och i de flesta sammanhang som rör någon form av ”smart energiförsörjning” eller när det gäller utbyggnad av intermittent förnyelsebar produktion. Rimligen kommer energilager att bli en central komponent i framtida energilösningar. Eller vänta förresten. Kommer att bli, detta fick jag syn på här om dagen:

Battery players may boost balancing market ranks 33% – TSO

(Montel) A number of companies is lining up to use batteries in Germany’s lucrative primary balancing market, which could see its participants grow 33% by year end, a grid operator has told Montel.

As many as six further companies are interested in joining the balancing market with batteries this year, in addition to four already deploying the technology there, said Ronny Strobel at TSO Tennet.

Strobel said companies were waiting for TSOs to issue clarifications – due within weeks – on entry requirements to the market, which was worth EUR 100m last year, according to Tennet.

Only 18 companies are presently qualified to participate in the weekly auctions run by TSOs to provide generation or consumption capacity that can respond to fluctuations in the grid at only 30 seconds notice.

The market is dominated by conventional power plants and large energy consumers, though consultancies like Bernstein see a promising role for batteries.

Studies suggest lithium-ion batteries’ benefits in frequency regulation are beginning to exceed their costs, the consultancy said in a note in June.

Battery applicants to Germany’s primary balancing market were only offering a few MW of capacity, said Strobel. To put that in context, TSOs have contracted for a total of 783 MW of primary balancing capacity next week, at an average price of EUR 2,923/MW, or roughly EUR 17.40/MWh.

One new operator that draws on a pool of batteries dispersed among households with rooftop solar told Montel this week it needed a weekly capacity payment in the order of EUR 3,173/MW to break even, or roughly EUR 18.90/MWh.

“The price of batteries has been falling at double-digit figures for several years,” said Strobel. “We will see far more batteries in the balancing market within the next three years.”

Reporting by:
Nathan Witkop
nathan@montel.no
11:00, Wednesday, 19 August 2015

Editing by:
Robin Newbold
robin@montel.no
11:00, Wednesday, 19 August 2015

Texten ovan citerad med tillstånd av Montel.

Hur kul som helst. Jag tror på energilager och är mycket intresserad av frågeställningen. Den 14/9 kör vi ett dagsseminarium kring energilager. Det är ett flertal mycket kunniga gäster i ämnet. Från leverantörssidan kommer:

  • ABB
  • BECON
  • AES
  • Ferroamp

Från myndighetssidan kommer:

  • SVK
  • Energimyndigheten

Kommer du? Här finns inbjudan.Här anmäler du dig.

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.