Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

SUMMERING AV ELMARKNADSÅRET 2017 OCH INBLICK I 2018

8 januari 2018 i Energi

Elmarknadsåret 2017 har bjudit på ett markant lägre elpris än snittpriset för 2000-talets första 17 år. Samtidigt som produktionen av svensk kärn-, vatten- och värmekraft varit tämligen normala 2017, har såväl vind- som solkraftproduktionen varit den största någonsin på årsbasis. För 2018 talar mycket för en hög svensk elproduktion och prispress, men långsiktigt pekar elpristrenden…

Läs Mer

Energiskatten höjs 2018

1 december 2017 i Energi

Regeringen beslutade i veckan att fastställa energiskatten för 2018. Energiskatten på el höjdes med 0,6 öre/kWh och landar på 33,1 öre/kWh från 1 januari 2018. Att energiskatten höjs är en del av indexeringen av energiskatten som sker årsvis, men också ett led av energiöverenskommelsen som slöts 2016. Energiskatten höjdes 2 gånger under 2017 till 29,5…

Läs Mer

Sverige står inför stora investeringsbehov för att nå 100% förnybart kraftsystem

16 november 2017 i Energi

Den svenska målsättningen från Energiöverenskommelsen är att utveckla kraftsystemet till att vara 100 % förnybart till efter 2040. Detta innebär stora utmaningar för producenter, konsumenter och nätägare. När termisk kraftproduktion ersätts av förnybar produktion kommer regelverk, marknadsmodeller och överföringsnät att behöva anpassas. Swecos analyser visar att investeringsbehovet i det svenska kraftsystemet kommer att öka de…

Läs Mer

Datacenter – En intressant affärsmöjlighet för både AB Sverige och landets elproducenter

10 november 2017 i Energi

Etablering av nya datacenter spås få en explosionsartad utveckling under kommande år. Dessa nya datacenter för med sig en mängd affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen, inte minst för energisektorn, då datacenter ofta är en mycket energiintensiv verksamhet. Detta har lett till en stenhård internationell konkurrens om de nya datacenter som planeras. Som exempel kan nämnas etableringen av…

Läs Mer

Regeringens utredning säger nej till skatt på avfallsförbränning

9 november 2017 i Energi

I november överlämnades en utredning om att införa olika skatter på förbränning till regeringen. Utredningen har granskat att införa en potentiell avfallsförbränningsskatt, potentialen att göra om kväveoxidavgiften till en skatt samt lämna förslag på hur prissignalen på utsläpp av fossil koldioxid inom EU:s system för handel med utsläppsrätter kan kompletteras med andra ekonomiska styrmedel vad…

Läs Mer

Machine learning – en förutsättning för den smarta staden

16 oktober 2017 i Energi Smarta städer

I en värld där mängden information bara ser ut att öka, och värdet på den här informationen ökar ännu mer känns det viktigt att fundera över inte bara vem som äger all data, utan också hur vi kan nyttja den på bästa sätt. Att använda den här informationen för att skapa mer hållbara städer och…

Läs Mer

Nya energiskatteregler höjer elpriset för tillverkningsindustrin

27 september 2017 i Energi

I och med budgetpropositionen från 2016 ändras regelverket för energiskatt. Detta innebär bland annat att tillverkningsindustrin inte längre har rätt att köpa in el med en lägre energiskatt. Samtliga elkonsumenter betalar från 1 januari 2017 full energiskatt och måste sedan ansöka om återbetalning för att kompenseras med en lägre skattesats. Detta innebär en stor omställning…

Läs Mer

Olika världar för olika typer av förnyelsebar kraftproduktion

8 september 2017 i Energi

Regeringen aviserade i förra veckan en kraftig satsning på stöd för sol-el. Dels skjuter regeringen till 200 miljoner kronor i år och dels 525 miljoner kronor nästa år för att finansiera investeringsstödet till solceller. Utöver detta vill de även höja stödet till 30 procent av investeringskostnaden för alla stödmottagare, från dagens 20 procent för hushåll…

Läs Mer

Ett stort kliv framåt för elbilar med vätgasdrift

29 augusti 2017 i Energi

Nyligen gick projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC) av stapeln där projektdeltagarna Toyota, Hyundai, AGA, Vätgas Sverige och SWECO möttes för ett startmöte i mitten av augusti. NHC syftar till att stärka infrastrukturen för vätgas i vägtransporter där AGA bygger ut med tankstationer samt vätgasproduktion i Sverige. För att undvika det uttjatade ”hönan och ägget”-momentet har Toyota…

Läs Mer

Hur minskar man på utsläpp från de tunga, långväga transporterna?

21 augusti 2017 i Energi

Det är en av de största utmaningarna i dagens vägtransporter! Till skillnad från personbilar kräver tunga transporter väldigt mycket mer energi för sin framdrivning. Dels för att de är (just) tunga och dels för att de normalt ska köra väldigt långa sträckor med den tunga lasten utan stopp. Det innebär att bränsletanken ombord måste inrymma…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.