Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Datacenter – En intressant affärsmöjlighet för både AB Sverige och landets elproducenter

10 november 2017 i Energi

Etablering av nya datacenter spås få en explosionsartad utveckling under kommande år. Dessa nya datacenter för med sig en mängd affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen, inte minst för energisektorn, då datacenter ofta är en mycket energiintensiv verksamhet. Detta har lett till en stenhård internationell konkurrens om de nya datacenter som planeras. Som exempel kan nämnas etableringen av…

Läs Mer

Regeringens utredning säger nej till skatt på avfallsförbränning

9 november 2017 i Energi

I november överlämnades en utredning om att införa olika skatter på förbränning till regeringen. Utredningen har granskat att införa en potentiell avfallsförbränningsskatt, potentialen att göra om kväveoxidavgiften till en skatt samt lämna förslag på hur prissignalen på utsläpp av fossil koldioxid inom EU:s system för handel med utsläppsrätter kan kompletteras med andra ekonomiska styrmedel vad…

Läs Mer

Machine learning – en förutsättning för den smarta staden

16 oktober 2017 i Energi Smarta städer

I en värld där mängden information bara ser ut att öka, och värdet på den här informationen ökar ännu mer känns det viktigt att fundera över inte bara vem som äger all data, utan också hur vi kan nyttja den på bästa sätt. Att använda den här informationen för att skapa mer hållbara städer och…

Läs Mer

Nya energiskatteregler höjer elpriset för tillverkningsindustrin

27 september 2017 i Energi

I och med budgetpropositionen från 2016 ändras regelverket för energiskatt. Detta innebär bland annat att tillverkningsindustrin inte längre har rätt att köpa in el med en lägre energiskatt. Samtliga elkonsumenter betalar från 1 januari 2017 full energiskatt och måste sedan ansöka om återbetalning för att kompenseras med en lägre skattesats. Detta innebär en stor omställning…

Läs Mer

Olika världar för olika typer av förnyelsebar kraftproduktion

8 september 2017 i Energi

Regeringen aviserade i förra veckan en kraftig satsning på stöd för sol-el. Dels skjuter regeringen till 200 miljoner kronor i år och dels 525 miljoner kronor nästa år för att finansiera investeringsstödet till solceller. Utöver detta vill de även höja stödet till 30 procent av investeringskostnaden för alla stödmottagare, från dagens 20 procent för hushåll…

Läs Mer

Ett stort kliv framåt för elbilar med vätgasdrift

29 augusti 2017 i Energi

Nyligen gick projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC) av stapeln där projektdeltagarna Toyota, Hyundai, AGA, Vätgas Sverige och SWECO möttes för ett startmöte i mitten av augusti. NHC syftar till att stärka infrastrukturen för vätgas i vägtransporter där AGA bygger ut med tankstationer samt vätgasproduktion i Sverige. För att undvika det uttjatade ”hönan och ägget”-momentet har Toyota…

Läs Mer

Hur minskar man på utsläpp från de tunga, långväga transporterna?

21 augusti 2017 i Energi

Det är en av de största utmaningarna i dagens vägtransporter! Till skillnad från personbilar kräver tunga transporter väldigt mycket mer energi för sin framdrivning. Dels för att de är (just) tunga och dels för att de normalt ska köra väldigt långa sträckor med den tunga lasten utan stopp. Det innebär att bränsletanken ombord måste inrymma…

Läs Mer

”Alla” talade om effektutbyggnad av vattenkraften i Almedalen

6 juli 2017 i Energi

Energiöverenskommelsen gjorde att den politiska debatten lös med sin frånvaro när det gällde energifrågor i Almedalen. Ökad flexibilitet i kraftsystemet förväntas bland annat att komma från en utbyggd effekt i vattenkraften. Sweco bidrog i debatten med en rapport skriven på uppdrag av Skellefteå Kraft som beskriver hur en effektutbyggnad av vattenkraften kan bidra till att möjliggöra…

Läs Mer

Ingen ny kabel till Gotland!

15 juni 2017 i Energi Smarta städer

Efter en genomförd samhällsekonomisk analys bedömer Svenska Kraftnät att kostnaderna för den planerade anslutningen mellan Gotland och fastlandet överstiger samhällsnyttorna till den grad att det inte motiverar en utbyggnad. Ett utdrag från utredningen presenterar en del av förklaringen. ”En ny AC-förbindelse innebär att cirka 400 MW vindkraftsproduktion kan anslutas på Gotland. Totalt sett bedöms inte…

Läs Mer

Intresse för flytande biogas! – Från Kalmar till Almedalen

15 juni 2017 i Energi

Hej! För två månader sedan skrev jag ett blogginlägg med rubriken: Intresse för flytande biogas? och efterlyste aktörer intresserade av dialog kring detta drivmedel. Efter ca 25 samtal med diverse aktörer är rubriken denna gång ”Intresse för flytande biogas!”. Det projekt vi genomfört gällande möjlig marknad för flytande biogas (LBG) för Energikontor Sydost är helt enkelt…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.