Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

En smart stad är som en effektiv industri

23 mars 2015

Vi som bloggar om smarta städer kommer från olika delar av Swecos verksamhet. Själv arbetar jag framförallt mot industrin med energi- och hållbarhetsfrågor.

För att förstå begreppet smart stad brukar jag föreställa mig staden som en effektiv industri. Industrin har koll på alla flöden som finns innanför dess grindar. Man försöker minimera användningen av energi och råvaror för att inte ge upphov till för stora kostnader och för stort spill i produktionen. Olika delar av industrin är sammankopplade för att på bästa sätt utnyttja resurserna. Överskott av till exempel ånga, som uppstår i en del av verksamheten, används i en annan del av produktionen. Allt som pågår inom industriområdet mäts och utvärderas för att se att verksamheten felfritt löper på, och om det finns möjligheter till optimeringar av olika delar.

ThinkstockPhotos-503148845

På samma sätt kan man beskriva en smart stad. I den smarta staden har man koll på flöden av fordon och människor för att minska risken för köbildningar och underlätta ett smidigare flöde genom staden. Användningen av energi styrs på ett optimalt sätt och råvaror som tas in i staden utnyttjas till fullo och kanske i flera led för att minimera avfallsmängder. Olika verksamheter är sammankopplade för att kunna utnyttja spillvärme eller näringsfullt spillvatten i andra delar av staden. Med smarta mätmetoder vet man var och när i tiden som resurser finns tillgängliga och var dessa bäst kan användas.

Genom att bygga en smart stad tar vi ett stort kliv framåt till en mer hållbar stad. En stad som med hjälp av IT kan använda resurser på ett mer effektivt sätt än vi tidigare någonsin trodde var möjligt.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.