Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

En miljö av onaturliga ljud

18 mars 2013

Från produktionen av energi till odling av grödor, finns det en betydande samhällelig trend till förmån för den naturliga i stället för konstgjorda. Men från ett akustisk- och buller perspektiv är motsatsen fallet. Våra städer och landsbygd blir alltmer förorenat med buller från artificiella källor, som i sin tur formar naturen. En färsk studie från kanadensiska forskare publicerat i Global Change Biology Journal har funnit att bullriga miljöer maskerar de lägre frekvenserna av fågelläte och påverkar hur vissa arter kommuniceras. Detta i sin tur ansågs ha lett till att fåglarna söker alternativa livsmiljöer i tystare platser.
Den senaste artikelserien i Sydsvenskan med titeln ”Kampen mot bullret” (Mars, 2013) har bidragit till att öka medvetenheten om bullerfrågor. Dessutom verkar det finnas en vilja från ett kommunalt perspektiv att hejda buller i staden och omgivande områden. Dessa åtgärder bör inriktas på att förhindra eller åtminstone minimera onaturliga bullerkällor, som innehåller naturliga bullerplank och främja alternativ som minskar bullrande verksamhet särskilt när det gäller byggande, trafik och industribuller. Detta kommer förhoppningsvis att skapa en återgång av en mer naturligt klingande miljö som främjar hälsa och välbefinnande varelser, stora som små!

Och glöm inte vårt seminarium i just detta ämne ”Ljudmiljö i den hållbara och attraktiva staden”

Datum: 20 mars 2013
Tid: 15.00 – 17.00
Plats: Malmö Högskola, Orkanen sal 138, Nordenskiöldsgatan 10

Ljudmiljö i stan

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.