Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

En del i energi- klimatrådgivningens utvecklingsarbete – insatsprojekt minskar onödig energiåtgång i drickakylar

21 december 2016

 

drickakyl

När man pratar om ökad energieffektivitet syftas ofta till att minska den onödiga energiåtgången, den som inte skapar någon nytta. Att en kyl står på flera timmar om dygnet när det inte behövs är just ett sådant exempel på ”att elda för kråkorna”. Läsk behöver inte hållas kyld för att inte bli dålig, däremot bör den vara kyld när den dricks. Genom att timerstyra drickakylar så att de inte kyler hela stängningstiden – utan enbart en stund innan öppning – kan mycket energi sparas.

Sweco har under 2016 faciliterat ett nationellt insatsprojekt inom drickakylsstyrning. Projektet har initierats av Energimyndigheten och projektledaren Roger Gunnarsson, Regional Utvecklingsledare vid Energikontor Sydost.

Sweco arbetar på uppdrag av Energimyndigheten med att utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Energi- och klimatrådgivningen har bedrivits i olika former sedan 70-talet och syftar till att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan.

Deltagare kickout

Under året har 24 stycken utvalda energi- och klimatrådgivare deltagit i projektet som nu är i sitt slutskede. Totalt har 242 kylar på 124 företag timerstyrts, och elmätningar före respektive efter timer sattes in, visar på en total besparing på 185 000 kWh/år. Projektet har även inneburit spridningseffekter i form av medial uppmärksamhet, att fler företag visat intresse att timerstyra samt inte minst genom att deltagande företag fått mersmak på ytterligare rådgivning om energieffektiviseringsåtgärder.

En viktig del i projektet har även varit att utveckla metoden för rådgivningsinsatser. Detta innefattar alla delar i ”insatskedjan” från målgruppsanalys och målsättning till utförande, uppföljning och utvärdering. Genom att arbeta mer systematiskt är syftet att göra rådgivningen mer effektiv och ändamålsenlig samt att resultaten kan aggregeras upp nationellt och synliggöras.

Den 15:e december ordnades en projektgemensam ”kickout” på Swecos kontor i Stockholm där deltagarna bland annat fick reflektera över vad de lärt sig under projektets gång och vilka erfarenheter man kan dela med sig av till nästa års insatsprojekt. Under 2017 kommer tre stycken insatsprojekt riktade till hushåll att bedrivas i Energimyndighetens regi inom de tre temaområdena sol, belysning och transporter.

Med detta vill bloggen önskad god jul och gott nytt år! Vi återkommer med nya spännande grejer efter helgerna.

 

Författare
Gruppchef för Swecos energimarknadsgrupp (och allmän energinörd). Intresserad av energimarknader, energiförsörjning, energiomställingen och vilken policy som behövs för att främja ett optimalt energisystem.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.