Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Elektrifierad trafik

25 maj 2018

Elbilar kommer starkt, inget tvivel om det. Enklaste stället att se hur starkt är kika på elbilsstatistiken som drivs av Power Circel. Jag och mina kollegor har jobbat med frågeställningen rätt länge, främst då hur perspektivet hur man skulle kunna utforma elnätsariffer. Tariffer som ger ekonomiska incitament till att tänka på när man laddar (inte samtidigt som man kommer hem från jobbet och halva Sverige börjar laga mat och en hel del av befolkningen sköljer av sig jobbet med en dusch). Detta utifrån perspektivet att få en jämnare uttagsprofil i elnätet (nu är det elnätsnörderi – med det är en del av mitt jobb). Typ samma som jag skrev om i mitt förra inlägg.

Under våren har jag jobbat med fler andra projekt som handlar om elbilsladdning, elektrifiering av trafikarbete, som någonstans har samma problematik i botten men som även sätter fingret på andra frågor. Var går det att ladda idag och var går det inte? Vilken utbyggnad krävs för att vi skall kunna ladda? Jag är på ett hörn med i ett projekt åt Trafikverket.

Vi jobbar med Statens fastighetsverk i deras projekt på Skeppsholmen – Smarta energisystemlösningar i historisk stadsmiljö – som fått stöd av Naturvårdsverkets program för stadsinnovationer. Skeppsholmen mitt i Stockholm, äldre (gammal) levande kulturhistorisk miljö. Med allt från permanentboende till hotell, ett fantastiskt leksaksmuseum till moderna museet som har massor med teknik bakom de dörrar det står driftutrymme på. Linje 65 (innerstadsbuss i Stockholm) vänder där. Hur bygger man en laddstation för en elbuss på Skeppsholmen? Hur kan man göra det arkitektoniskt, klarar elnätet det?

Mycket focus i det vi jobbar med när det gäller elektrifiering är just elektriska saker. Kablar, transformatorer, vad skall det kosta – vad får det kosta? Men vad händer om man elektrifierar all trafik i en stad? Krävs det en massa mer elnät – kanske. Krävs det styrning av när man laddar – säkerligen, i alla fall de dagar när det är kallt. Men mer, händer något mer?

Staden blir säkerligen tystare, man kommer kunna bo på ett annat sätt eftersom man kan bo närmare vägar, parker som i dag är gröna och fina men som är ”omöjliga” att vara i pga ljud och avgaser. Det kanske blir nya ”vardagsrum” när vädret är så fantastiskt som det är just i dessa dagar.

Idag körs främst innerstadsbussar på biodrivmedel i form av biogas. Den biogasen kommer inte att behövas i städerna om bussarna körs på el, då kan vi använda den utanför städerna istället. Nu är det logistiska utmaningar med det eftersom gas är ”jobbig” att transportera, men det är inte omöjligt att hantera. En elektrifierad stad skulle mao ge överskott av biodrivmedel i städer, biodrivmedel som då kan användas utanför städerna som då hjälper till i omställningen till ett samhälle med mindre användning av fossila bränslen.

Detta jobbar vi med – hur kul är det inte på jobbet!

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.