Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Digitalisering av avfallsbranschen

10 maj 2016

I förra veckan träffades cirka 600 av Swecos miljö- och vattenexperter  under två intensiva och spännande dagar.
Bland annat gjorde vi en omvärldsanalys och tittade närmare på fyra viktiga trender som kommer att påverka vår framtid. Det vill säga storskaliga förändringar som har en betydande och långtidsverkande effekt på samhällsutvecklingen.

Detta presenterades av Swecos hållbarhetschef, Andreas Gyllenhammar. Därefter diskuterade vi i mindre grupper med våra kollegor, alla med olika expertis och bakgrund vilket gav upphov till många nya spännande tankar och givande diskussioner.
De Fyra trender som vi tittade på var:
– Digitalisering
– Energi
– Demografi
– Miljö och klimat

Swecos trendspaning
Swecos trendspaning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då jag arbetar med avfallsfrågor har jag funderat lite extra på hur dessa trender kommer att påverka avfallsbranschen. I detta inlägg har jag valt att fokusera på en av dessa – digitalisering.

Med digitalisering kan det vara lätt att tänka att vi redan är digitala, med tanke på vår digitala livsstil med appar, sociala medier, hantering av data m.m. Och ja, det har hänt mycket på fronten de senare åren, men vi tror på att det kommer fortsätta i samma riktning.

Men vad betyder det för avfallsbranschen?

Går det att utveckla system för att motverka felsortering av hushållsavfall? Kan insamlingssystemet bli mera flexibelt och ännu mera kundanpassat, utan att bli dyrare? Om insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar hamnar hos kommunen, kan digitaliseringen bidra till en smidig övergång och utveckla det i rätt riktning?

Kan man minimera antal fordon och energianvändningen genom att analysera olika körvägar och områden, för att hitta nya, innovativa lösningar på insamlingssystem, eller kanske utveckla självkörande sopbilar?

Är digitaliseringen ett sätt som kan bidra till avfallsminimering? Om man enkelt kunde överskåda vad som gör skillnad och live uppdatering av hur varje persons konsumtion påverkar.

Redan idag ”träffas” folk på digitala sätt. Om vi fortsätter i denna riktning kommer våra rörelsemönster troligen påverkas.  Hur kommer detta att påverka avfallet som uppstår? Och hur avfallet ska tas om hand?

Många frågor! Och inte helt enkla svar. Under trendspaningen i våra grupper landade många av oss i att vi har ju kollegor på Sweco, våra konsulter inom IT för samhällsutveckling, som är specialiserade på detta som skulle kunna hjälpa till att besvara frågorna.

Genom att utveckla digitala sätt att hantera den information som redan finns idag och se till att den kommer till större nytta genom att olika system pratar med varandra tror jag att det finns lösningar som vi inte känner till idag. Jag tror också att digitaliseringen leder till ett kundanpassat system som lättare är visualiserat och lätt överskådligt vilket leder till att det blir enklare att göra större beslut.

Skriv gärna en kommentar på vad du tror och tycker!

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.