Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Digitalisering är en lagsport– Ikano Bank + Sweco

6 juli 2018

Att digitalisering är en lagsport är något som upprepas gång på gång och det är bara att hålla med. För att lyckas med de utmaningar som vi har framför oss behöver vi arbeta tillsammans, både för att mäkta med arbetet som det innebär, men också för att kunna ta större kliv. Kombinationen mellan verksamhetskunnande och kunskap om tekniken och de möjligheter som den för med sig är grundläggande för att hitta vinsterna inom digitalisering. Ett exempel på detta är det upprag Sweco har mot Ikano Bank. Där står banken för det stora verksamhetskunnandet och Sweco för kunskapen inom systemutveckling.

Ikano Bank slog upp dörrarna 1995 och är idag cirka 600 anställda. Ikano Bank är en del av Ikano Group ägd av Kamprad-familjen.

Khurram Ali, Digital Marketing Manager på Ikano Bank i Norge svarar på ett par frågor:

Hur ser Ikano Bank på de utmaningar och möjligheter som digitalseringen medför?

«Som en av de mer erfarna aktörerna på en snabbväxande marknad, måste konsumentlånsbanken Ikano Bank navigera målinriktat mellan de olika möjligheterna och utmaningarna som identifieras i samband med digitaliseringsarbetet. Ett fel som många verksamheter gör är att fokusera på teknik framför strategi, det resulterar i att man inte får ut de fördelar som digtalisering ger.

De viktigaste möjligheterna är effektivisering och automatisering av affärsprocesser, en förbättrad kunddialog, och ökad kundinsikt genom tillgång till mer information. Digitalisering bidrar till att förenkla och effektivisera, minska kostnader och öka kundinsikten genom användning av digitala kanaler. Ökad kundinsikt ger möjligheter till mer riktad marknadsföring. Det råder ingen tvekan om att vår bransch förändras. Konkurrensen på marknaden ökar då konkurrenter med nya affärsmodeller och låga etableringshinder kan erbjuda samma eller nya produkter och tjänster till lägre kostnader. Då gäller det att vi med hjälp av bland annat digitaliseringens möjligheter kan fortsätta erbjuda finansieringstjänster som uppfyller kundernas behov och är konkurrenskraftiga.»

 

En av efffekterna av digitaliseringen är så klart datasäkerhet, inte minst genom GDPR som lanserades nu i maj i år.

Hur påverkas Ikano Bank i Norge av GDPR och de ökade kraven på säkerhet?

«Baserat på sina grundläggande värderingar välkomnar Ikano Bank GDPR med öppna armar. Ikano Bank har haft stort fokus på integritets- och marknadsföringslagar sedan starten och införandet av EU-direktivet GDPR inte kommer att ha någon betydande inverkan på hur banken gör saker.

Ett område där Ikano Bank ändå kommer att märka effekten av GDPR är kravet på samtycke om hur de data vi har om kunderna behandlas. Datasäkerhet är viktig när vi hanterar kunddata. Möjligheten att flytta sina data är också en viktig punkt under GDPR. Makten går från banken och tillbaka till kunderna och kommer göra det svårare att behålla kundernas lojalitet. I praktiken kan kunderna ta med hela sin profil till en annan bank och säga: Här finns all information om mig. Vilken typ av lån kan jag få?»

Martin Kalén, senior systemutvecklare på Position, och som har arbetat med Ikano Bank under många år, har också fått svara på några frågor:

På vilket sätt har Swecos uppdrag bidragit till Ikano Banks digitaliseringsarbete?

«Ikano Bank är en kund som har både en stor teknisk kompetens och också ett stort verksamhetskunnande. Det har ställt höga krav på oss som leverantörer av systemutvecklingstjänster och det är just kombinationen av våra kompetenser som varit styrkan i detta uppdrag. Det har gjort att vi kunnat flytta fram bankens verksamhet i deras digitaliseringsarbete.»

Hur jobbar Sweco kring systemutveckling i mötet med verksamheter som har hög teknisk- och verksamhetskompetens?

«Vi försöker alltid se till ett förvaltningsperspektiv och vilka delar som långsiktigt lämpar sig att verksamheten själva underhåller. Ofta tar Sweco hand om att bygga upp en plattform eller systemstöd som är konfigurerbart eller tillåter integration i de delar som kunden underhåller och vidareutvecklar i egen regi efter leverans. Tillsammans med Ikano har vi identifierat att viss tidigare utvecklad kod bl.a. saknat versionshantering och spårbarhet. Genom att dela upp de delarna i generell baskod levererad från Sweco och parametersättning som verksamheten själva kan underhålla blir systemet framtidssäkert utan att riskera kvalité.»

Vad tycker du kännetecknar bra systemutveckling?

«Kvalité i kontextet systemutveckling handlar för mig mycket om spårbarhet och långsiktighet. Sweco har en bra process för systemutveckling i och med de kvalitetscertifieringar som vi jobbar med. Att jobba med versionshantering av källkod för spårbarhet på förändringar och säkerhet i leveranser är något vi aldrig kan göra avkall på.

Långsiktigheten handlar för mig mycket om robust kod, att tänka utifrån perspektivet att indata alltid är föränderligt och från tid till annan ovillkorligen innehåller fel. I robust systemutveckling består nästan en större del av koden av fel- och avvikelsehantering är själva algoritmerna som används för normalt indata. Att hantera alla typer av saknat eller felaktigt indata utan avbrott är viktigt för robusta system och servertjänste som hos Ikano Bank.»

Khurram, om du ska summera arbetet med Sweco, hur ser Ikano Bank på det?

«Sweco har inte bara varit en leverantör, utan har dessutom hela tiden utmanat Ikano Bank i hur vi bäst kan lösa utmaningar. Detta är en av anledningarna till att samarbetet fungerar så bra. Ikano Bank och Sweco är en «perfect match».»

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.