Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Digitala krafttag för ökad spårbarhet av farligt avfall

7 oktober 2016

Den 22:a september redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag ”Förbättrad avfallsstatisk och spårbarhetssystem för farligt avfall”. Där föreslås att all yrkesmässig verksamhet ska rapportera det farliga avfall som lämnas till borttransport, eller som tas emot efter transport i en ny digital lösning. Den digitala lösningen ska ersätta nuvarande anteckningsskyldighet i avfallsförordningen.

Även rapporteringen av icke-farligt avfall ska utökas så att även anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter i framtiden omfattas av en årlig rapporteringsplikt.

Ändringarna kräver förändringar både i avfallsförordningen (2011:927) och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer på naturvårdsverkets hemsida:Avfallsstatistik och spårbarhet av farligt avfall

Farligt avfall

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.