Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Det smarta arbetet blir strategiskt

22 januari 2016

Bild1 smarta städer

För att få en tydlig inriktning och väg framåt i arbetet med att göra ett företag eller en stad smart, kan det vara bra att ta fram en strategi. På så sätt definieras mål och vilka som är ansvariga för arbetet, samt hur ofta man bör se över arbetet och sin inriktning med smarta lösningar. Dessutom bör man ta fram en handlingsplan med delmål och ansvariga.

Ett tips är att ta fram en strategi för Hållbar IT och därmed koppla det till företagets eller kommunens hållbarhetsarbete. Strategin bör ta avstamp i existerande hållbarhetsmål för företaget eller kommunen och innehålla tre aspekter av IT:

  • Använda IT för smarta hållbara lösningar. Till exempel ruttoptimering för att minska antalet körda km i kommunen eller smarta lösningar för medborgardialog.
  • Göra IT-användningen med hållbar. Det vill säga, arbeta med minskad energianvändning, avfallsreducering men även ergonomi och användarvänliga system.
  • Ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar av IT-produkter. Både miljömässiga och sociala aspekter är viktiga att inkludera vid upphandlingen.

Det är framförallt viktigt att strategin är väl förankrad i existerande styrdokument så att den inte lever ett eget liv vid sidan av all annan verksamhet. Sweco har kompetens inom smarta städer, hållbarhet och upphandling och är gärna ett stöd i detta arbete.

Mer nyttig information om strategier för hållbar IT finns även hos TCO Development.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.