Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Det smarta Almedalen?

5 juni 2015

Fram till idag finns 2906 tillställningar schemalagda för årets Almedalsvecka. Det kommer att bli några hundra till, men konturerna finns där.

Almedalen

Hur pass smart är då Almedalsveckan? Hur pass mycket smarta städer får plats i Almedalen? Jag har gjort en djupdykning i programmet (http://almedalsveckan.info/event/list/2015#p1) för veckan för att få en bild av hur det policyskapande Sverige ser ut 2015. Fritextsökning i programmet ger en intressant bild.

Låt oss först av allt erkänna att Smarta Städer inte är ett centralt tema: 5 träffar av 2906, och ytterligare 2 med Smart city som sökord. Men kanske Självkörande eller Self driving? Det gav 5. Vi breddar teknikperspektivet till Automatisering och Robotisering och hittar 13. Big data ger ytterligare någon. Elnät ger 11 och Gods 17.

Smart ger 61 och Intelligent 4. Cykling 4, Bilar 20. Järnväg 27 och Transporter 55, det är knappt 2%.

Ingenjörsperspektivet är uppenbarligen inte dominerande under veckan. Men vilka är då dom stora frågorna under Almedalsveckan?

Ofta sägs det att ordet Hållbar är uttjatat. Inte i Almedalen, 654 redan nu, att jämföra med 534 i slutversionen av fjolårets program. En stadig ökning! Miljö ger 480 träffar och Klimat 291. Skola 184 (färre än förra året) och Sjukvård 159. Stad ger 222 (ungefär som förra året), Integration ger 208, vilket kommer att ge en 20% ökning mot i fjol. Ekonomi 445 (som i fjol).

Vilken slutsats skall vi dra av detta? Sannolikt ingen alls. Att bygga den smarta staden är att successivt tillföra intelligens i stadens funktioner så att den blir mer effektiv och fungerar med mindre miljöpåverkan. Mer hållbar. Vårt jobb är att möjliggöra den hållbarhet som är på toppen av intresset i Almedalen och att skapa förutsättningar för ett välfungerande näringsliv i en sund ekonomi.

Varje ingenjör i Sweco och övriga ingenjörsföretag bör ställa sig frågan: Hur kan jag i min design tillföra intelligens? Hur kan jag få cykelbanan och avloppsledningen att bli delar av en intelligent infrastruktur? Det är ingen genväg till Almedalen men det bidrar till bygget av den Smarta staden

Och vi som ingenjörsmässigt ägnar oss åt Smarta städer kan trösta oss med att vi är lite hetare än några av våra kollegor: Hållfasthet 0, Bärighet 0.

Ha en skön helg!

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.