Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Det fattas 225 000 människor till vård- och omsorgssektorn. Är digitalisering och välfärdsteknik lösningen?

25 september 2019

Under det senaste året har jag arbetat tillsammans med ett antal projekt där välfärdsteknik står i centrum. Anledningen är helt enkelt att det saknas arbetskraft. Siffran 225 000 figurerar i en rad rapporter och utredningar. Samtal med experter på området menar att det är lågt räknat. Och då tar de inte med de arbetstillfällen digitaliseringen skapar.

Digitalisering löser ett problem, men skapar eventuellt ett annat

När bostadsbolag bygger äldreboenden, när kommuner och landsting ser över personaltillgången och när regionerna funderar på hur de skall få ihop framtidens omsorg vänds blickarna mot digitaliseringslösningar. Förhoppningen är att färre händer skall ersättas av smarta system.

Runt om i landet finns några av de främsta experterna på området samlat på olika testbäddar; en slags testlaboratorier där experter, forskare och entreprenörer kan undersöka olika produkter tillsammans med den tänkta användaren.

När Sweco pratar med experterna om vilka produkter eller trender som gäller för närvarande får en utredare svaret att tekniken går så fort att tekniska lösningar knappt hinner testas innan nya versioner dyker upp. Det är inte tekniken i sig som är problemet: det finns smarta sensorer, olika former av AI-lösningar och robotar som kan göra alla möjliga saker. Vi lever redan i framtiden. Men hur skall tekniken integreras i våra liv? Det är den större frågan.

Går tekniken ihop med annan samhällsplanering?

Sedan lång tid tillbaka satsar kommunerna på att man skall bo hemma så långt det är möjligt. Få äldreboenden har byggts de senaste trettio åren.  

Grejen med den digitala tekniken är att det krävs snabb uppkoppling, installation och inte minst underhåll. Många har internet hemma, men inte den kraft i kabeln som krävs. Och de mest tidsbesparande tekniklösningarna förefaller dyra att installera i hundratusentals hem runt om i Sverige. Efter att ha besökt testbäddar och tagit del av de tekniska lösningar som skall hjälpa äldre att duscha kan en utredare ganska lätt komma fram till att det är en av alla lösningar som egentligen passar bättre på ett äldreboende än i ett enskilt hushåll. Det finns duschar som äldre och funktionsnedsatta klarar av att hantera själv. Men de är för tok för stora (och dyra) för att installera i en lägenhet eller i ett hus.

Om den digitala tekniken installeras i ett flerbostadshus kan omvårdnads- och teknisk personal utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre. Då krävs underhåll av endast ett fibernät, en eller ett par duschar kan delas av flera. En robot kan hjälpa flera hushåll och personalen kan få loss tid till att umgås och göra saker som de idag har svårt att hinna med. På köpet kan mycket av den ensamhet som kommit att bli en del av ålderdomen hanteras på ett bättre sätt.

Om tekniken däremot skall installeras i hundratusentals enskilda bostäder krävs installering av snabbare fiber och därefter kommer dessa hem att utrustas med tekniska lösningar som mest kommer att stå stilla eller till och med oanvända. Frågan är om det är hållbart.

En ny yrkeskategori

All den teknik som skall installeras och underhållas kräver sannolikt en helt ny yrkeskategori: installations- och underhållstekniker. Det är långt ifrån alla teknikprylar som bara funkar dag ut och dag in. Allt från batteribyte till utslitna kullager måste fixas av någon som vet hur man skruvar. Själva installationen kväver tekniker som kan dra kabel och kalibrera den tekniska lösningen. Att installera en dusch är inte samma sak som att pyssla ihop en bokhylla, vilket kan vara nog så krångligt.

Den som arbetar som utredare på Sweco vet allt för väl att det saknas minst lika många tekniker som omsorgspersonal. Projekt som World Skills Sweden arbetar med att locka unga till yrkesutbildningar, både vård och omsorg och olika teknikutbildningar. De gör att bra arbete, fler och fler intresserar sig för yrkesutbildningar. Men frågan är om det räcker. Som det ser ut nu är svaret nej.

Profilbild
Författare
Lars Holmberg är seniorkonsult, samhällsanalytiker och arbetar på Sweco Society. Lars är fil.dr i Sociologi och har en fil.kand i Kulturgeografi. Som forskare har Lars ägnat sig år frågor som handlar om hur samhälleliga strukturer och normer formar människors sociala interaktion och det är sannolikt på det temat inläggen kommer att skrivas på bloggen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.