Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Den Smarta Staden – hur liten kan den bli?

18 juni 2015

Att jobba på Sweco är att vara en liten pusselbit i en stor låda (som kanske blir än större snart). Detta innebär att det finns alla möjligheter hoppa lite i lådan och hitta nya andra bitar att passa emot (för att även om vi alla är unika bitar så passar man på nya ställen titt som tätt) och när detta händer så kan man hamna på nytt spår i ett nytt sammanhang. Detta är för mig väldigt inspirerande och en stor drivkraft.

För dryga året sedan hamnade jag just i en sådan situation. Jag fick möjlighet att vara med i ett projekt i Luanda i Angola. Det hela handlade förberedande diskussioner / kunskapsöverföring kring ett stadsförnyelse projekt. I en enkel mening så skall (för vad jag vet har inte projektet kommit igång ännu) en stor bit av ett slumområde byggas om med ny infrastruktur, nya byggnader, parker – rubbet.

Proportionerna var enorma, jag kommer inte ihåg alla siffror men det var typ att detta område var ca 1/5 av staden (och den ytan var som Stockholm med malmarna) och gissningen var att det bodde ca 5 miljoner människor där.

Luanda_1

Det var mitt första besök i ett slumområde och det var väldigt omtumlande.

Luanda_2

Flera av mina kollegor hade varit i andra slumområden och påpekade att här var förutsättningarna rätt OK. Skjulen var oftast byggda av cementblock och det var plåttak – vilket är bättre än brädor med plasttak. Det var likväl omtumlande.

Luanda_3

Målbilden i projektet var den Smarta Staden och jag var där avseende elförsörjning. Samma frågor där som på ”alla” andra ställen; mikroproduktion, självförsörjning, balansering, affärmodell, etc.

Tillbaka till lådan (nu har den skakat lite igen) och denna vecka har jag varit på Utklippan som ett första besök i vad som förhoppningsvis skall utvecklas till ett projekt om; mikroproduktion, självförsörjning, balansering, affärsmodell, etc – känns det igen? Det finns el på Utklippan idag via en kabel till närmsta ö (typ 9km bort). Den kabeln är gammal och det är ytterst osäkert hur länge den håller. Rent tekniskt är det inte inte svårt att lägga ned en ny kabel, ekonomiskt är väldigt dyrt och med tanke att ön bara ”används” ett par månader om året och då rätt sparsamt är det knappast ekonomiskt försvarbart.

Utklippan är en ö ute i havet i Karlskrona skärgård. Uppslagsverket säger detta. Så här såg det ut i tisdags.

Utklippan_1

Utklippan är något helt annat en Luanda i Angola. Problematiken är dock den samma. Precis som i Luanda handlar det här om självförsörjning (mikroproduktion), energi måste lagras, någon form av affärsmodell måste till för att olika brukare skall få rätt kostnad för sin del av det (förhoppningsvis) nya egna elförsörjningssystem som kommer att byggas. Förutom det (el) så kom minnen tillbaka från de diskussioner mina kollegor från andra avdelningar inom Sweco förde i Luanda:

  • Hur gör vi med färskvatten?
  • Hur gör vi med avloppsvatten?
  • Hur löser vi sophanteringen?
  • Hur hanterar vi kommunikation och övervakning av system?

På Utklippan handlar det ”bara” om ett par hus och en gästhamn.

Utklippan_2

Det handlar om väldigt lite ”infrastruktur”, några lampor på kajen och kanske kan väderstationen räknas dit. Men återigen – problematiken kring att bygga den Smarta Staden är den samma. Tänk om Utklippan skulle kunna bli Sveriges första Smarta Stad! Nu blir det aldrig någon stad, inte ens en by. Det är och kommer att förbli några hus på några öar en bra bit från land men målbilden, med dess problematik är densamma på Utklippan, såväl som i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, i Hylle i Malmö i Köpenhamn, i Barcelona mm mfl och hela vägen till Luanda.

Så det är egentligen bara skalan det handlar om – så hur liten kan den Smarta Staden bli?

Sweco är en fascinerande arbetsplats.

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.