Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Den Smarta staden, ett högaktuellt ämne på EUREKA

13 juni 2019

Under tre dagar i maj samlades omkring 2000 tjänstemän och beslutsfattare från hela världen i Manchester. Anledningen? Den globala innovationskonferensen EUREKA Global innovation summit. Konferensen höll till i den gamla lagerlokalen Victoria Warehouse som sedan förra sekelskiftets början symboliserat stadens industriella styrka. Under 14-16 maj förvandlades lokalen till en internationell mötesplats för företag, forskningsinstitut, innovationsbyråer och politiska organisationer för att utbyta erfarenheter, dela kunskap, skapa samarbeten och hitta nya affärsmöjligheter. En av mina kollegor, Elisabet Spross, var på plats för att ta del av de senaste trenderna inom området. Elisabet berättar att årets tema var tydligt och att den smarta staden var central. AI, data och clean growth var några av ämnena man tog upp men också utmaningarna med en åldrande befolkning och framtidens mobilitet. Ett återkommande budskap under konferensen var vikten av global samverkan för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.

Autonoma fordon ett debatterat ämne

Elisabet berättar att autonoma fordon eller självkörande fordon som det också benämns, debatterades flitigt under dagarna. Debatten konstaterade att utmaningen inte handlar om fordonen i sig utan snarare om trögheten att bygga upp en infrastruktur med rätt förutsättningar för de förarlösa fordonen. Men det handlar även om att testa flera olika mobilitetslösningar som medborgarna får ta del av. Annars blir det svårt att få acceptans för den nya tekniken. Elisabet menar att offentlighetens acceptans inte bara är en utmaning för utvecklingen av autonoma fordon utan en utmaning för utvecklingen av all ny teknik. En av deltagarna poängterade att vi människor i grunden är lata men ändå vill ha kontroll över sin tillvaro.
Om man vill inför ny teknik, vi kan ta AI som exempel, så behöver människorna känna att de har kontroll över tekniken. Artificiell intelligens har redan nu en stor plats i dagens samhälle och kommer i framtiden att spela en ännu större roll. Tekniken bidrar till snabbhet och effektivitet. Men det är både fel och farligt att tro att allt automatiskt kommer att lösas med hjälp av den nya teknologin. AI skapar mycket nytta när det förenas med syfte och sätter människan i centrum. Ett dilemma, enligt Elisabet, är att de som utvecklar AI, ingenjörerna, nödvändigtvis inte är de som känner människor bäst. Därför behöver fler kompetenser från den samhällsvetenskapliga disciplinen involveras i arbetet. Ingenjörerna och beteendevetarna behöver slå sina kloka huvuden ihop för bästa möjliga resultat.

 

Klimatet i fokus även på EUREKA

På temat Clean growth pratades det om en så kallad ”decarbonised economy”, alltså istället för att ställa hållbarhet och en stark ekonomi i motsatsförhållande till varandra börjar nu beslutsfattare och ledare världen över se möjligheterna för både och. Det går att bekämpa klimatförändringarna genom reducering av koldioxidutsläpp samtidigt som länder och företag upplever en positiv tillväxt. Men för att nå ett klimatneutralt samhälle krävs innovation. Den smarta staden byggs av innovativa människor som har smarta lösningar på våra största problem och en förståelse för människors behov och önskan. Elisabet refererar till IKEA som ofta lyfts som ett gott exempel på ett företag som ställt om sin organisation och produktion åt det mer hållbara men som samtidigt har en god lönsamhet.

Sverige står sig i världsrankingen men vi har mycket att lära från andra länder

Elisabet berättar att en viktig lärdom som hon tar med mig från konferensen är betydelsen av att blicka utåt och hämta inspiration och kunskap från omvärlden. Smarta städer byggs nu upp runt om i världen och länder har framgång inom olika områden. Östafrika är t.ex. bra på mobila appar för lokala tjänster och Indien har framgångsrikt utvecklat en välfungerande modell för registrering av sin enormt stora befolkning (Indien utgör, tillsammans med de övriga länderna i Sydasien, en sjättedel av världens befolkning). Inom Europa finns mycket kunskap och kompetens och Sverige rankades som världens tredje mest innovativa länder i 2018-års Global Innovation Index men många vittnar om att både USA och Asien är bättre än länderna i Europa när det kommer till att omsätta kunskap till innovation. Elisabet avslutar med att konstatera att Sverige är glesbefolkat och exportberoende och behöver därför hitta sina egna styrkeområden och förmågor. Det råder en global efterfrågan på smarta lösningar, innovation och kompetenser och de rådande samhällsutmaningarna kommer att utgöra grunden för nya affärsmöjligheter och framtida tillväxtmarknader.

Om EUREKA

Eureka är ett internationellt innovationsnätverk grundat 1985 med målsättningen att främja internationellt innovationssamarbete och affärer över landsgränser. Nätverket är en ledande möjliggörare för innovation och erbjuder en plattform för internationellt forsknings- och innovationssamarbete, bl.a. genom att finansiera innovationsprojekt. 

 

Författare
Linda Gustafsson – Digital strateg på Sweco som brinner för hållbarhet och digitalisering. Jag skriver gärna om hur ny teknik kan skapa samhällsnytta och bidra till målen i agenda 2030. linda.gustafsson@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.